Translation: from russian to lithuanian

from lithuanian to russian

žlugimas

Look at other dictionaries:

 • žlugimas — 2 žlugìmas sm. (2) Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; L, ŠT418, LEXXXV242 1. → 2 žlugti 1: Su taikos žlugimu ir mūsų šalies savivaldyba atsidūrė irgi vien svajonėse Pt. Jos (Lazdynų Pelėdos) apsakymų centre – žmogaus asmenybės žlugimas, visiškas jo dvasinių ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • žlugimas — žlugi̇̀mas 1 dkt. Marškinių̃ žlugi̇̀mas prieš šventès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • žlugimas — žlugi̇̀mas 2 dkt. Prãmonės, įmonės, valstýbės žlugi̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • žlugimas — 1 žlugìmas sm. (2) Š, NdŽ, KŽ; L → 1 žlugti 1: Prieš žlugimą prišildo didelį kubilą vandens, ir visa šeima jame išsimaudo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Lithuanian Wars of Independence — The Lithuanian Wars of Independence, also known as the Freedom Struggles ( lt. Laisvės kovos), refer to three wars Lithuania fought defending its independence at the end of World War I: with Bolshevik forces (December 1918 August 1919),… …   Wikipedia

 • griova — 1 griovà sf. (4) DŽ 1. CII578 dauba; tarpukalnė, griovys: Čia tau kiekviena aikštė, kiekviena pašlaitė ar upokšnio griova vis kitaip akį nuglosto rš. Lauke vanduo (smarkiai tekėdamas) griovų̃ pridarė Snt. Kryžiokai buvo jau griovas pilės savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • krachas — krãchas sm. (2) 1. DŽ bankrotas. 2. prk. rš visiškas nepasisekimas, pralaimėjimas, žlugimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • krytis — 3 krỹtis sm. (2) 1. Kv, K.Būg kritimas, puolimas: Tas krỹtis nuo stirtos ne priedą dėjo, ale atėmė jam sveikatą J. Iš to krỹčio par ledą ilgai jis sirgo J. Jo krỹtis buvo smarkus, net koja lūžo Mrj. Iš tokio krỹčio ir katė užsimuštų Varn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mirtis — mirtìs sf. (4) [K], Grv; N gyvybės nutrūkimas: Mirtis atėjo tiems, kur mirtį sėjo S.Nėr. Kam lengva mirtìs, o kitas sunkiai miršta Šd. Ūma mirčià mirė Gs. Ir aplenks mane mirtis, ir kulka nelies S.Nėr. Tas užmokestis tetai pikčiau kaip mirtis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nunykimas — sm. (2) 1. sp → 1 nunykti 1. 2. J.Jabl nusigyvenimas, nuskurdimas. 3. smukimas, žlugimas: Dabar jam ypačiai rūpi nykimo laikotarpis ir sunykimas, nunykimas tos tautos J.Jabl. nykimas; apnykimas; išny …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuopuolis — sm. (1), nūpuolis (ž.) (1), nupuolis 1. nusmukimas, sunykimas, žlugimas: Kiekvienos literatūrinės epochos pabaigoje pastebimas nuopuolio periodas rš. Ciecoriaus valdžia pradėjo artintis į nuopuolį Gmž. Valstiečiai girtavo ne dėl moralinio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.