Translation: from turkish to chinese

from chinese to turkish

üremek

 • 1 üremek

  1. 生殖, 繁殖, 繁殖起来, 滋生起来: Altı, yedi ay içinde küçük sürü üredi. 六、七个月时间就繁殖成一小群。Kuşlar ve balıklar yumurtayla ürerler. 鸟和鱼都用卵繁殖
  2. 转́ 增加, 增大, 增多; 扩大起来, 增长起来: Yün kalın olduğu için örgü çabuk ürüyor. 由于毛线粗, 织物织得很快。
  3. 由…构成(指词)

  Türkçe-Çince Sözlük > üremek

Look at other dictionaries:

 • üremek — nsz 1) Canlı, doğup çoğalmak Altı, yedi ay içinde küçük sürü üredi. Ö. Seyfettin 2) Yetişmek Çubuklu bahçede üreyen kızılcık da hiçbir yerde bulunmaz. S. Birsel 3) mec. Çoğalmak, artmak Yün kalın olduğu için örgü çabuk ürüyor …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • üremek — çoğalmak …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • kuymak — üremek III, 246 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • üdremek — üremek, çoğalmak , I, 273 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • bitlenmek — nsz Üzerinde bit üremek Bu kibar kıyafetli adamdan öteki bitlenenler ve dayak yiyenlerden daha çok iğrenir oldu. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • böceklenmek — nsz İçinde veya üstünde böcek üremek Ağaç böceklendi. Mercimek böceklenmiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kardeşlenmek — nsz, hlk. Ekin bir kökten birkaç sap birden üremek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • karmık — is., ğı, hlk. 1) Çay ağzında yapılmış olan balıkçı büğeti 2) Mersin balıklarının üremek için denizden nehirlere geçişleri sırasında avlanmalarında kullanılan ve nehir ağızlarına kurulan çok iğneli bir olta takımı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kurtlanmak — nsz 1) İçinde veya üzerinde kurt üremek 2) mec. Rahat oturmayıp telaş ve sabırsızlık göstermek 3) mec. Sürekli kımıldanmak 4) mec. Bir yerde çok oturmaktan bıkarak gezme gereği duymak Sabahtan beri burada kurtlandım, biraz çıkalım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • türemek — nsz 1) Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak, parçalanıp çoğalmak, üremek Halide Hanım ın hikâyesinden sonra türeyen bugünkü Turan lokantaları, Turan berberleri, Turan ocakları bütün payitahtı sarmış. Y. K. Beyatlı 2) dbl. Bir kökten çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • üreme — is. 1) Üremek durumu 2) biy. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül Birleşik Sözler üreme organları döllenmesiz üreme eşeyli üreme eşeysiz üreme… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.