Translation: from azerbaijani

öhdəlik

Look at other dictionaries:

 • öhdəlik — is. Mütləq yerinə yetirilməli olan iş; öhdəçilik. Üzərinə öhdəlik götürmək. Öhdəlik şərəflə yerinə yetirildi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • öhdəçilik — bax öhdəlik. Bütün trestimiz üzərinə yeni öhdəçiliklər götürür. M. İ.. <Fərəc kişi:> İndi də öhdəçilik götürüblər ki, biçini iki günə qurtarsınlar. Q. İlkin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • öhdədar — ə. və f. öhdəlik götürən adam; öhdəçi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • öhdə — is. <ər.> Öz üzərinə götürülən və yerinə yetirilməsi vacib olan vəzifə; təəhhüd, borc. Öhdəsində qalmaq – himayəsində, iaşəsində olmaq, boynunda olmaq. <Nuriyyə:> Ata anamın vəfatından sonra səkkiz yaşında bir uşaq öhdəsində qaldım. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mütəəhhid — ə. öhdəsinə alan, öhdəlik götürən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • podrat — <rus. подряд> Müəyyən haqq müqabilində bir işi görməkdən ibarət öhdəlik və bu öhdəlik üzrə görülən iş. Podrat iş. Podrata götürmək – 1) müəyyən haqq müqabilində bir işi görmək üçün iltizam qəbul etmək. <Şeyda:> İndi Aslan bəyin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • təəhhüd — is. <ər.> köhn. Öhdəyə götürmə; öhdəyə götürülmüş şey; öhdəlik. Götürdüyü təəhhüdün yarısını <Səkinə> bir ayın ərzində yerinə yetirmişdi. H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • təqəllüd — ə. 1) boynuna salma, boynundan asma; 2) öhdəsinə götürmə; öhdəlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • şərt — is. <ər.> 1. Bir şeyin var olması, həyata keçməsi üçün lazım olan amillər; əsas, zəmin. Fiziki hazırlıq uçuş üçün əsas şərtdir. İcranın yoxlanması müvəffəqiyyətin mühüm şərtidir. – Yalnız qabaqcıl fikirlərlə yaşamaq azdır, bu fikirləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • iltizam — ə. 1) təəhhüd, öhdəlik; 2) borc, vəzifə; 3) məsuliyyət; 4) imtiyaz, güzəşt …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • iltizamnamə — ə. və f. təəhhüd vərəqəsi, yazılı öhdəlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.