Translation: from turkish

çocukça

Look at other dictionaries:

 • çocukça — sf. 1) Çocuk gibi Doktor Hikmet yüreğinde âdeta çocukça bir sevinç duydu. Y. K. Karaosmanoğlu 2) zf. Çocuğa yakışır biçimde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Turkish vocabulary — This article is a companion to Turkish grammar and contains some information that might be considered grammatical. The purpose of this article is mainly to show the use of some of the yapım ekleri structural suffixes of the Turkish language, as… …   Wikipedia

 • Gramática del turco — Contenido 1 Olmak Eylemi (Los verbos Ser y Estar) 2 Contenidos 2.1 Introducción 2.2 Partes de la oración …   Wikipedia Español

 • Грамматика турецкого языка — Турецкий язык относится к агглютинативным (или «приклеивающим») языкам и, тем самым, существенно отличается от индоевропейских. Содержание 1 Морфология 1.1 Гармония гласных 1.2 Число …   Википедия

 • beceriksizce — zf. Beceriksiz bir biçimde Bu yazı ve şiirlerin hemen hepsi, partiyi çocukça, beceriksizce öven ilkel nesnelerdi. E. Bener …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çocukluk — is., ğu 1) Çocuk olma durumu 2) İnsan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi Manasız çocukluk, tatsız gençlik, olgunluk çağına hazırlanmaktan başka nedir? A. Haşim 3) mec. Çocukça davranış Onun nazını çekerek bütün çocukluklarına… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çocuksu — sf. Çocuk gibi, çocukça olan, çocuğa benzeyen Annesinin tesiri altında kalır, biraz çocuksu gözleriyle yangından korkar, her türlü korkusunu gizlemek dilermiş. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hoppala bebek — is., ği Çocukça davranışları olan kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ifade — is., Ar. ifāde 1) Anlatım Güzel bir ifade. 2) Deyiş, söyleyiş Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım. S. M. Alus 3) Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • izansızca — sf. 1) İzansıza yakışan Pek çocukça hareketlerde bulunuyor, izansızca sözler sarfediyordu. R. H. Karay 2) zf. Anlayışsız bir biçimde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • keramet — is., Ar. kerāmet 1) Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı durum Babamın, mucize ve keramet kıssaları olarak bize anlattığı şeyler bu çeşit gülünç ve çocukça masallardı. Y. K. Karaosmanoğlu 2) Olağanüstü durum… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.