Translation: from turkish

çocuğu almak

 • 1 çocuk

  ребёнок (м)
  * * *
  озвонч. -ğu
  1) ребёнок, дитя́

  çocuk aldırmak — сде́лать або́рт

  çocuğu almak — принима́ть ро́ды

  çocuk dünya getirmek — роди́ть [ребёнка]

  çocuk düşürmek — преждевре́менно роди́ть мёртвого ребёнка

  çocuk peydahlanmak — прижи́ть ребёнка

  çocuk yapmak — забере́менеть

  çocuk yetiştirmek — расти́ть ребёнка / дете́й

  2) па́рень, молодо́й челове́к / мужчи́на
  3) перен. ребёнок, ма́лое дитя́

  otuz yaşında ama hâlâ çocuk — ему́ три́дцать лет, а он всё ещё ребёнок

  çocuklar — де́ти!; ребя́та!

  ••

  çocuktan al haberiпогов. уста́ми младе́нца глаго́лет и́стина

  - çocuk kalmak
  - çocuk oyuncağı
  - çocuk oyuncağı haline getirmek

  Türkçe-rusça sözlük > çocuk

 • 2 almak

  брать получа́ть
  * * *
  1) -i врз. брать

  çocuğu okuldan aldı — она взяла́ ребёнка из шко́лы

  dil almakвоен. взять пле́нного

  ölcü[sünü] almak — снять ме́рку

  Ahmet komşu kızını aldı — Ахме́д взял в жёны сосе́дскую дочь

  yeni bir kapıcı aldı — он взял но́вого привра́тника

  2) -i купи́ть, покупа́ть

  ev almak — купи́ть дом

  3) -i получа́ть тж. перен.

  haber almak — получи́ть изве́стие

  hayır dua almak — получи́ть благослове́ние

  izin almak — получи́ть о́тпуск

  öğüt almak — получи́ть сове́т

  ürün almak — снять урожа́й

  4) -i принима́ть тж. перен.

  ilâç almak — принима́ть лека́рство

  tedbir almak — принима́ть ме́ры

  ziyaretçiyi almak — принима́ть посети́теля

  5) -i вмеща́ть

  bu araba beş kişi alıyor — э́та маши́на берёт пять челове́к

  bu salon yüz kişi alır — э́тот зал вмеща́ет сто челове́к

  6) -i захвати́ть, завоева́ть, взять

  ordu şehri aldı — а́рмия взяла́ го́род

  7) -i извлека́ть

  dalağını aldılar — у него́ удали́ли селезёнку

  kurşun almak — извле́чь пу́лю

  ur almak — удали́ть о́пухоль

  8) -i пропуска́ть

  gemi su alıyor — су́дно пропуска́ет во́ду

  film ışık almış — плёнка засве́чена

  9) -i уноси́ть (водой, ветром)
  10) -i наки́дывать на себя́

  omuzlarına bir örtü aldı — она́ наки́нула на пле́чи плато́к

  11) -i обвола́кивать, оку́тывать

  dağ başını duman almış — тума́н оку́тал верши́ну горы́

  12) перен. охвати́ть

  bir korkudur aldı onu — его́ охвати́л страх

  13) -i, -den убавля́ть (размер, длину одежды и т. п.)

  ceketin boyundan almak — укороти́ть пиджа́к

  yanlarından biraz al — убери́ немно́го с боко́в

  14) -i, -a подви́нуть, отодви́нуть

  sandalyeyi sağa almak — подви́нуть стул впра́во

  15) -i, -e принима́ть, брать

  dikkate almak — принима́ть во внима́ние

  himayesine almak — брать под свою́ защи́ту

  16) -i, -den устраня́ть, убира́ть (с работы, должности)
  17) -i чу́вствовать

  burnu koku almıyor — его́ нос не чу́вствует за́паха

  18) -i выступает вторым компонентом при словах, обозначающих неприятные для человека состояния, обстоятельства и т. п.:

  ateş almak — загоре́ться

  ceza almak — быть оштрафо́ванным

  hastalık almak — заболе́ть

  soğuk almak — простуди́ться

  19) фольк. нача́ть ска́зывать

  aldı Kerem — на́чал ска́зывать Кере́м

  ••

  aldığı aptes ürküttüğü karbağaya değmemekпосл. его́ благодея́ние по́сле причинённого им злодея́ния ло́маного / ме́дного гроша́ не сто́ит

  al gülüm ver gülümпогов. услу́га за услу́гу; я тебе́, ты мне

  al aşağı vur yukarıпогов. (употр. при продолжительных торгах) уступи́, и по рука́м

  al birini vur birine / ötekine — погов. ни ры́ба ни мя́со; ни то ни сё

  al takke ver külâhпогов. а) бесконе́чные спо́ры, и так и э́дак; б) [всю жизнь] води́ть "хлеб-соль"; ≈ не разле́й вода́

  - al sana bir daha!
  - aldın mı?
  - alıp vereceği olmamak
  - alıp verememek
  - alıp vermek
  - alıp yürümek
  - kendini alamamak

  Türkçe-rusça sözlük > almak

 • 3 almak

  - ır -i
  1. 拿, 取: Ateşi maşa ile aldı. 他用火钳取了火。Şapkamı alıp gidiyorum. 我拿起帽了就走。Arabamı garajdan almak istiyorum. 我想到停车场取我的车。
  2. 接: Çocuğumu çocuk kreşinden eve aldım. 我已把孩子从幼儿园接回了家。Yarın sabah size uğrar seni de alırım. 我明天早上到你们这儿拐一下, 把你也带上。
  3. 买: Babam yeni bir otomobil aldı. 我父亲买了一辆新车。İki kilo pirinç aldı. 他买了两千克大米。
  4. 收到, 得到: alıp verme merkezi (邮政)收发中心 arkadaştan bir mektup \almak 收到朋友一封信 öğüt \almak 受贿
  5. 娶, 嫁: Arkadaşım komşusunun kızını aldı. 我的朋友娶了邻居的女儿。Alacağımı isteyince kızarıp bozardı. 她羞得满脸通红, 要求我娶她。
  6. 占领, 攻占, 夺取: Ordu kenti aldı. 军队攻占了该城。
  7. 夺去, 抢走: Allah annesini aldı. 他的母亲永远离开了人世。Maden kömürü ocağındaki facia yirmi can aldı. 煤矿矿井发生的惨祸夺去了20条生命。
  8. 没收, 扣留, 扣压: Polis şoförün ehliyetini aldı. 警察扣留了司机的驾照。
  9. 带, 随身携带: Sokağa çıkarken şemşiyemi alacağım. 我上街将带上伞。
  10. 取得, 得到: benzin \almak 加油 iş \almak 得到工作 izin \almak 得到允许; 获得假期 mahsul \almak 收割, 收获 söz \almak 得到承诺
  11. 接纳, 招收, 接待: adam \almak 招野男人 evine kiracı \almak 接纳房客 yeni öğrenci \almak 招生 ziyaretciyi yanına \almak 接待来访者
  12. 去除, 摘除, 拿掉, 拔掉; 刮(胡子), 修剪(胡须): ameliyatla kurşun \almak 开刀取出子弹 dalağı \almak 摘除脾脏 kaş \almak 拔眉毛 ur \almak 摘除肿瘤 Bıyıktan biraz alınız. 请给我修剪一下胡子。
  13. 卷走, 冲走, 刮走: Rüzgâr harmanı aldı. 大风吹跑了麦垛。Sel evler ile hayvanları aldı. 洪水冲走了房屋和牲畜。
  14. 装下, 容纳: Bu küp beş kilo su alır. 这个罐子能装5千克水。Bu otomobil dört kişi alır. 这辆车可载乘4人。Bu salon bin kişi alır. 这个大厅能容纳千人。Odanın içerisi bu kadar adam almaz. 房间里容不了这么多人。
  15. 抽(烟), 服药́, 饮(酒): bir sigara \almak 抽一支烟 iki kadeh konyak \almak 喝两杯白兰地 Bu ilâcı günde üç kere almalısınız. 这种药您每天应该服3次。
  16. (向内)渗露: Fotograf şasisi ışık almış. 照相机暗匣漏光了。Sandal birdenbire su alıp battı. 小船突然漏水沉没。
  17. 遭受, 受到, 遭到: ateş \almak 遭受火灾 ceza \almak 受到惩罚 hastalık \almak 患病 soğuk \almak 受凉, 感冒
  18. 把…当作, 把…看成, 把…理解为: bu sözü şakaya \almak 把这句话当成开玩笑
  19. 裁, 减: Boyundan biraz al bu ceket. 请把这件上衣改小一点儿。Paltonun paçasını biraz almak gerekiyor. 这件大衣的下摆应该短一点儿。
  20. 朝向, 面向: Bu pencere de denizi alır. 这扇窗户也朝向大海。
  21. 确定, 选定, 选择: ölçüsünü \almak 测量, 衡量
  22. 感觉到(味道、气味、声音等): Köpeğin burnu iyi koku alır. 狗鼻子嗅觉灵敏。Sol kulağım sesi iyi almıyor. 我左耳聋, 听不太清楚。
  23. 拉, 挪, 移动: Arabayı daha sola alın. 请把车再向左靠靠。
  24. 笼罩, 遮盖, 缠绕, 围住, 淹没: Ovayı sel aldı. 水漫平原。Bir düşünce beni aldı. 有一个想法萦绕在我的脑际。Kuvvetli bir heyecan onu aldı. 他十分激动。
  25. 雇用, 招聘, 聘请, 吸收: Lokantaya yeni garsonları alacaktır. 他将为餐馆招聘一些新的服务员。Yeni bir sekreter aldım. 我新请了一位秘书。Kontenjanımız yeni memurlar almaya elverişli değil. 我们的定额不利于吸收新员工。
  26. 偷, 窃, 盗: Hırsız cebinden para aldı. 小偷偷了他口袋里的钱。Bütün paramı cebimden aldı. 他把我口袋里的钱都偷走了。
  27. 放入, 装入, 领入: Çocuklar küçük tavşanı bir kutuya aldılar. 孩子们把小兔子放进一个盒子里。
  28. 清扫, 打扫, 扫除: Örümcek ağlarını aldı. 他把蜘蛛网都扫掉了。Yatağın altını süpürge ile alıyor. 他把正在用笤帚扫床底下。
  29. 走, 行驶: Arızalı araba iki üç kilometre zor alabildi ve yolda durdu. 这辆故障车勉强走了两三千米就趴窝了。O yolu yarım gün alabildik. 这段路我们半天就走完了。
  30. 洗澡, 洗浴
  31. 理解, 领会, 懂得: Hoca iyi ama çocuk almıyor. 老师虽好, 但孩子听不懂。Kafam bu sözleri hiç almıyor. 这些话我一点儿也听不懂。
  32. 披: Mantosunu sırtına aldı. 她披上了大衣。Omuzlarına bir örtü aldı. 她把一块头巾披在双肩。
  33. 赚, 挣: Arkadaşım bir arabayı alıp satmakla elli milyon aldı. 我的朋友倒卖一辆汽车赚了5千万里拉。Her paltodan üç yüz bin lira alır. 每件大衣他能赚30万里拉。
  34. 占用(时间): Bu iş benim üç günümü aldı. 这件事花了我3天的时间。
  35. 撤职, 免职, 开除: Düşündü, taşındı okumaktan hoşlanmayan çocuğu mektepten almaya karar verdi. 经过再三考虑, 他决定把那个不爱学习的孩子从学校开除。
  36. 除去, 消除, 减少, 冲淡, 使褪色: Güneş perdelerin rengini aldı. 太阳晒得窗帘退了色。İçine biraz su koy, tuzunu alır. 你兑点儿水, 咸味就淡了。
  37. 适合于, 便于: Bu tahta boya almıyor. 这块木板着不上色。
  38. nsz 猛然开始, 突然启动: Ben sokağa çıkarken bir yağmurludur aldı. 我正要上街, 突然天上下起了大雨。Çocuklar uyurken bir yangın birdenbire aldı. 孩子们正在睡梦中, 突然发生了火灾。Gaza bastım, motor almadı. 我踩了油门, 但马达没发动起来。
  39. 开始讲述(民间故事)
  ◇ al aşağı vur yukarı 讨价还价 al mektup, ver mektup 频繁的书信来往 al takke ve külâh 1) 长时间争吵之后, 吵吵闹闹地: Yarım saat al takke ver külâh pazarlıktan sonra balıklar kilosu iki dolardan satıldı. 经过半个小时激烈的讨价还价, 这些鱼以每千克两美元的价格卖了出去。 2) 不拘礼节地, 不讲客套地, 随随便地 alabildiğine 竭尽全力地, 尽可能地, 拼命地 aldı yürüdü 1) 一下子走出好远, 一下子扩散开来, 不胫而走 2) 流行: Blucin modası aldı yürüdü. 牛仔裤很流行。aldığı aptes ürküttüğü kurbağaya değmemek 功不低过; 得不偿失 alıp gitmek 拖走, 强行带走, 抓走 alıp kaçmak 抢劫 alıp satmak 做生意, 做买卖 alıp vereceği olmamak 1) 互不欠帐 2) 互无往来, 没有任何关系: Benim Ali'yle hiç alıp vereceğim yoktur. 我和阿里没有任何来往。-le alıp verememek 无法和解, 无法和睦相处: Ne alıp veremiyorsunuz? 你们为什么总是互相过不去?Onunla alıp veremediğiniz nedir. 您和他有什么过结?Senin onunla ne alıp veremediğin var? Niye her yerde onu çekiştiriyorsun. 你和他有什么过节?为什么总是跟他过不去?alıp vermek 1) 心悸, 心跳, 感兴趣, 动心 2) 深思熟虑 3) 有关系; 有过节 alıp yürümek 飞跃发展, 有大的进步: İnsanlar aya gitti. Elelktronik teknik aldı yürüdü. 人类已经登上月球, 电子技术有了很大的发展。alır almaz 立即, 立刻, 马上 almış, satmış, çekmecesini kapatmış 退休的
  ◆ Al (或 Alın, Alınız) ! 瞧!喏: Al bir aksilik daha! 喏!又一件麻烦事!Al sana bir sorun (或 belâ) daha! 瞧, 又是你的一个难题!Al benden de o kadar. 我也这么认为: Söyledikleriniz çok doğru; Al benden de o kadar. 你说的没错, 我也这么认为。Al beş paralıkta bundan. 纯粹是胡说八道!Al birini, vur birine (或 çarp ötekine). 都是一路货色!没一个好东西: Onların birbirinden farkı yok ki, Al birini vur birine. 他们没有什么两样, 都是一路货色!Al bundan da on (或 beş) paralık. 这纯粹是胡扯: Bunun da öekisinden farkı yok. Al bundan de on paralık. 这个和其他的也没有什么区别, 纯粹是胡扯!Al gülüm, ver gülüm. 1) (相爱者)互表爱意 2) 等候即时回报 Al iskeleyi. 走开, 滚开!Al kaşağıyı, gir ahıra, yağırı (或 yarası) olan gocunsun. 干自己的事, 休管他人论短长。Al malın iyisini, çekme kaygısını. 便宜没好货, 好货不便宜; 花钱买好货, 放心省烦恼。Al on paralık da ondan. 纯粹是胡说八道: Ali dayanamadı: Al on paralık da ondan diye karşılık vermek zorunda kaldı. 阿里实在忍不住了, 回敬了一句: “你这纯粹是胡说八道。”Al sana bir kaya, nerene dayarsan daya. 事已至此, 我毫无办法。Alan razı (或 memnun), satan razı (或 memnun). 两相情愿, 一拍即合: Alan razı satan razı, bize bu konuda söz düşmez. 他们是两相情愿, 我们无可奈何。Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. 作恶必受惩罚, 只在早与迟; 害人者终害已。Almazsın satmazsın, pazarda işin ne. 你在这里干什么?你瞎凑什么热闹: Burası gençlerin eğlendiği bir yerdir, almazsın satmazsın işin ne. almazsın satmazsın, pazarda işin ne. 这儿是年轻人娱乐的一个地方, 你在这里干什么?

  Türkçe-Çince Sözlük > almak

 • 4 altına almak

  1) подобра́ть под себя́ (напр., ноги)

  sıkı kontrol altına almak — взять под стро́гий контро́ль

  3) подмя́ть под себя́

  Türkçe-rusça sözlük > altına almak

 • 5 aslan ağzından almak

  = aslannın ağzından almak проявля́ть невероя́тные уси́лия для приобрете́ния (чего-л.)

  Türkçe-rusça sözlük > aslan ağzından almak

 • 6 aslannın ağzından almak

  Türkçe-rusça sözlük > aslannın ağzından almak

 • 7 fitil almak

  = fitili almak вы́йти из себя́, взорва́ться, вспыли́ть

  Türkçe-rusça sözlük > fitil almak

 • 8 fitili almak

  Türkçe-rusça sözlük > fitili almak

 • 9 gönül almak

  = gönülünü almak а) ра́довать
  б) подба́дривать

  Türkçe-rusça sözlük > gönül almak

 • 10 gönülünü almak

  Türkçe-rusça sözlük > gönülünü almak

 • 11 soluğu almak

  = soluğu bir yerde almak бы́стро добра́ться (куда-л.)

  Türkçe-rusça sözlük > soluğu almak

 • 12 soluğu bir yerde almak

  Türkçe-rusça sözlük > soluğu bir yerde almak

 • 13 emniyete almak

  emniyete almak (tetik)
  v. uncock

  Turkish-English dictionary > emniyete almak

 • 14 filme almak

  v. picturize
  --------
  filme almak (kitap vb.)
  v. screen

  Turkish-English dictionary > filme almak

 • 15 geriye almak

  v. put back
  --------
  geriye almak (saat)
  v. set back

  Turkish-English dictionary > geriye almak

 • 16 okuldan almak

  okuldan almak (başarısızlıktan)
  v. flunk

  Turkish-English dictionary > okuldan almak

 • 17 omzuna almak

  v. shoulder
  --------
  omzuna almak (giysi)
  v. fling on

  Turkish-English dictionary > omzuna almak

 • 18 parça almak

  v. cannibalize
  --------
  parça almak (organ)
  v. resect

  Turkish-English dictionary > parça almak

 • 19 su almak

  v. make the water, water
  --------
  su almak (gemi)
  v. ship

  Turkish-English dictionary > su almak

 • 20 sırtına almak

  v. hump
  --------
  sırtına almak (giysi)
  v. fling on

  Turkish-English dictionary > sırtına almak

Look at other dictionaries:

 • almak — i, ır 1) Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı 2) i, den Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak Çocuğu okuldan aldı. 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • TEVLİD — Çocuğu doğarken almak. Doğurmak. Doğurtmak. * Mc: Sebep olmak, vücuda getirmek. * Beslemek. Terbiye etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • tutmak — i, ar 1) Elde bulundurmak, ele almak Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu. Ö. Seyfettin 2) Ele geçirmek, yakalamak Evvela bu terbiyesiz köpeği tuttu, bağladı. Ö. Seyfettin 3) Avlamak Dalyan işletiyorum, tuttuğumuz balığı tekrar denize döküyoruz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • düşmek — e, er 1) Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor. R. N. Güntekin 2) den Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kaydetmek — i, e, der, Ar. ḳayd + T. etmek 1) Yazmak, bazı önemli noktaları tespit etmek 2) Herhangi bir şeyi bir yere mal etmek, bir şeyin tarih, numara veya adını bir deftere geçirmek Çocuğu okula kaydetmek. Nüfusa kaydetmek. 3) Hatırlamak için yazmak, not …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sıkmak — i, ar 1) Çevresine sarılarak veya bir şey sararak çepeçevre basınç altına almak Yalnız kalan kadın titriyor, hıçkırarak kucağındaki yavrusunu sıkıyor. Ö. Seyfettin 2) Bir şeyin suyunu, yağını, sıvı kısmını basınçla çıkarıp akıtmak Limon sıkmak.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • alt — is. 1) Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor. Z. O. Saba 2) Bir nesnenin tabanı Ayağındaki altları nalçalı koca bahçıvan kunduraları ile ona yetişmesi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çırak — is., ğı, Far. çerāġ 1) Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse Bu çocuğu sekiz yaşındayken, araba boyacısına çırak vermişler. S. F. Abasıyanık 2) Dükkânda ayak işlerine bakan kimse Ekseriya bahçıvan, uşak, bakkal çırağı ile… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • harcamak — i 1) Bir iş görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkarmak, sarf etmek İki maaşımı hastalığına harcadığım talebe, sonbaharla beraber ölmüştü. S. F. Abasıyanık 2) Bir şey yapmak için kullanmak, tüketmek Bu yemek için bir saatimi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hazırlamak — i 1) Bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek Bir çeyrek saat içinde bavullarımızı bile hazırlayamazdık. Y. K. Karaosmanoğlu 2) nsz Bir şeyi ortaya koymak, gerçekleştirmek Sözlük hazırlamak. 3) Önceden düzenlemek 4) Önlem almak,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sırtlamak — i 1) Sırtına alıp yüklenmek O gece yarısı yatağı benimki sırtladı, ben çocuğu sardım, sarmaladım. H. E. Adıvar 2) mec. Birinin, bir şeyin sorumluluğunu, yükünü veya geçimini üzerine almak Gazete satan Babuş daracık omuzlarıyla bir aileyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.