Translation: from turkish to chinese

from chinese to turkish

çekilme

 • 1 çekilme

  is. çekilmek 的动名词: \çekilme muharebesi 且战且退 Hesaplarımı alt üst etmiş, beni elli beş yaşında devlet memuriyetinden çekilmeye mecbur bırakmıştı. 他把我的计划全打乱了, 逼得我在55岁的时候不得不辞去公务员的职务。Neticede işgal kuvvetleri, buralardan çekilmeye mecbur edildiler. 最后, 占领军不得不从这里撤退。

  Türkçe-Çince Sözlük > çekilme

Look at other dictionaries:

 • çekilme — is. 1) Çekilmek işi Daha düğün olmadan Hayri benim okuldan çekilmemi istedi. M. Ş. Esendal 2) Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa Hesaplarını altüst etmiş, onu elli beş yaşında devlet memuriyetinden çekilmeye mecbur… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • geri çekilme — is., ask. 1) Savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat Paşa, geri çekilmelerde ve köy, kasaba, şehir kayıplarında bile bu kayıpların kazanç yanları olduğuna hepsini… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • İNSİCAL — Çekilme. * Dökülme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • çekiliş — is. 1) Çekilme işi Piyangonun yılbaşı çekilişi. 2) Piyango çekilme işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • basma — is. 1) Basmak işi 2) Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua 3) İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun 4) Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çekilebilmek — nsz Çekilme imkânı veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • emme — is. 1) Emmek işi 2) Boruda akan sıvının oluşturduğu çekiş 3) Bir deponun böyle bir çekilme ile doldurulması işlemi 4) fiz. Soğurma 5) tek. Petrol ile ilgili işlemlerde bir akışkanın çekilişi Birleşik Sözler emme basma tulumba …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ferağ — is., esk., Ar. ferāġ 1) Bir işten vazgeçme, çekilme, el çekme, terk etme 2) huk. Bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme Fabrikanın ferağ ve intikal muamelesinin ikmal edildiği günün akşamı nikâhımız kıyıldı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • geri — 1. is., hlk. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval 2. is. 1) Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı Amerikan barın gerisinden işaret eden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gerileme — is. 1) Gerilemek işi 2) biy. Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi 3) man. Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi 4) ruh b. Kavrama yeteneğinin giderek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • incizap — is., bı, esk., Ar. inciẕāb 1) Çekme, çekilme 2) Cazibeye tutulma, ilgi duyma Kâtibe karşı incizabı, halk türkülerine bile geçti. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.