Translation: from turkish

çökmek

 • 1 çökmek

  1. 倒坍; 沉降, 下陷, 凹陷: ev \çökmek 房子倒坍 tavan \çökmek 屋顶坍下 yol \çökmek 道路塌陷
  2. 蹲下, (猛地)坐下; (骆驼等)跪卧: diz \çökmek 屈膝, 下蹲 Kadehi masanın kenarına bırakıp teklifsizce koltuğa çöktü. 他把杯子放在桌边, 毫不客气地一屁股坐在椅子上。Soluk soluğa yere çöktü. 他气喘吁吁地坐在地上。
  3. (烟雾等)弥漫; (夜色、灾难等)降临: sis \çökmek 下雾 duman \çökmek 烟气弥漫 karanlık \çökmek 夜色降临 felâket \çökmek 灾难降临 Salona bir sessizlik çöktü. 大厅里一片沉静。
  4. 沉淀
  5. 瓦解, 崩溃, 解体: Batı cephesi çöktü. 西线崩溃了。Bizans imparatorluğu 1453'te çöktü. 拜占廷帝国于1453年解体。
  6. 变得虚弱: Bir hafta hasta yatınca hayli çöktü. 卧病一周之后他变得非常虚弱。

  Türkçe-Çince Sözlük > çökmek

 • 2 çökmek

  (çöker)
  1) опуска́ться, оседа́ть; осажда́ться

  ev çöktü — дом осе́л; дом накрени́лся

  toprak çöktü — земля́ осе́ла

  2) зава́ливаться, обва́ливаться, разва́ливаться; обру́шиваться; ру́шиться, ру́хнуть тж. перен.

  döşeme çöktü — пол провали́лся

  duvar çöktü — а) стена́ осе́ла; б) стена́ ру́хнула (обру́шилась)

  gönlü çökmekперен. пасть ду́хом

  köprü çöktü — мост ру́хнул

  tavan çöktü — потоло́к обвали́лся (ру́хнул)

  3) опуска́ться на коле́ни; опуска́ться; сади́ться, приседа́ть на ко́рточки; ложи́ться

  diz çökmek — опусти́ться на коле́ни, преклони́ть коле́на; стать на коле́ни тж. перен.

  sofra başına çökmek — присе́сть за стол

  yere çökmek — опусти́ться на зе́млю

  4) опуска́ться; спуска́ться; наступа́ть

  karanlık çökmeden — до наступле́ния темноты́

  karanlık çökünce — с наступле́нием темноты́ (но́чи)

  - a sessizlik çöktü или -a sükût çöktü — [там] наступи́ла тишина́, воцари́лась тишина́

  sis çöküyor — опуска́ется тума́н

  5) провали́ться, запа́сть, впасть, ввали́ться (о щеках, глазах и т. п.); обви́снуть, опусти́ться (о плечах и т. п.)

  avurtları çökmüş — у него́ щёки ввали́лись

  beli çökmek — сго́рбиться

  6) нава́ливаться, постига́ть, обру́шиваться (о беде, несчастье, лени и т. п.); овладева́ть (о чувствах)
  7) дряхле́ть, старе́ть; слабе́ть, сдава́ть

  Büyük Türk-Rus Sözlük > çökmek

 • 3 çökmek

  çökmek <- er> v/i Boden usw sich senken; einstürzen, zusammenbrechen; Person altern, zusammenfallen; sich (hin)hocken; Nacht hereinbrechen; Nebel herabsinken; sich fallen lassen (in A); Wangen einfallen; (-in önünde/karşısında) diz çökmek knien, niederknien (vor D);
  yere çökmek landen, niedergehen

  Türkçe-Almanca sözlük > çökmek

 • 4 çökmek

  çökmek <- er>
  vi
  1) ( toprak) sich senken, absacken
  2) ( duvar, tavan) einstürzen
  3) ( çömelmek) sich (hin) hocken
  diz \çökmek niederknien
  4) ( oturmak) sich hinsetzen (-e auf)
  5) ( karanlık) anbrechen, einfallen
  erken çöken karanlık die früh einfallende Dunkelheit
  karanlık çökerken bei Anbruch der Dunkelheit
  6) ( yanak) einfallen
  7) inform ( sistem) abstürzen
  8) kâbus gibi birinin üzerine \çökmek jdn wie ein Albtraum überfallen

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > çökmek

 • 5 çökmek

  впасть оседа́ть
  * * *
  1) оседа́ть

  toprak çöktü — земля́ осе́ла

  2) обвали́ться, ру́хнуть

  döşeme çöktü — пол провали́лся

  köprü çöktü — мост ру́хнул

  taban çöktü — потоло́к обвали́лся

  3) приседа́ть на ко́рточки; опусти́ться, присе́сть (на что-л. куда-л.)

  diz çökmek — опусти́ться на коле́ни

  4) опуска́ться, наступа́ть

  karanlık çökmeden — до наступле́ния темноты́

  sessizlik çöktü — воцари́лась тишина́

  sis çöktü — опусти́лся тума́н

  5) ввали́ться, впасть (о щеках и т. п.)

  avurtları çökmüş — у него́ щёки ввали́лись

  6) оседа́ть, дава́ть оса́док
  7) пасть; разва́литься

  Bizans imparatorluğu çöktü — Византи́йская импе́рия па́ла

  8) перен. стать слабе́е, потеря́ть былу́ю си́лу

  hastalıktan sonra ne kadar çökmüş — как он сдал по́сле боле́зни

  9) разг. навали́ться, обру́шиться (о беде, несчастье, лени и т. п.)

  felaket çöktü — обру́шилось несча́стье

  ona tembellik çöktü — на него́ напа́ла лень

  Türkçe-rusça sözlük > çökmek

 • 6 çökmek

  v. collapse, cave in, fall down, give way, crumple up, decline, sink, fall in, come down, settle, cave, cower, crack, crack-up, crouch, crumple, dent, descend, dip, fold, fold up, founder, gravitate, sag, slump, slump down, squat, subside
  --------
  çökmek (diz)
  v. bend
  * * *
  collapse

  Turkish-English dictionary > çökmek

 • 7 çökmek

  \çökmek (hayvanlar için)
  merixîn
  --------
  kumişîn
  --------
  têkçûn
  --------
  çingulîn
  --------
  çokdan
  --------
  çokdanîn

  Türk-Kürt Sözlük > çökmek

 • 8 çökmek

  чүгү; утыру

  Türkçe-Tatarca sözlük > çökmek

 • 9 çökmek

  оседать, опускаться, обваливаться, обрушиваться

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > çökmek

 • 10 çökmek


  1. (oturmak) тIысын
  2. (yıkılmak) ебэн

  Малый турецко-адыгский словарь > çökmek

 • 11 çökmek

  انهدم
  تقوض

  Türkçe-Arapça Sözlük > çökmek

 • 12 çökmek

  1. انهدم [اِنْهَدَمَ]
  2. تقوض [تَقَوَّضَ]

  Türkçe-Arapça Sözlük > çökmek

 • 13 çökmek

  "to collapse, to come down, to fall down; to cave in, to fall in, to give way; to sag; to sink; to subside; to kneel down, to crouch down; to drop; to settle, to be precipitated; to break down; to fall into a decline, to go into a decline; to decay; (karan"

  İngilizce Sözlük Türkçe > çökmek

 • 14 çökmek

  "1. to collapse, fall down. 2. to cave in, sink in, fall in, give way. 3. to squat down. 4. /a/ to collapse on (the floor, ground, etc.); to sink into, fall into (a chair, couch, etc.). 5. (for a camel, cow, etc.) to kneel down and sit. 6. (for one´s cheeks) to become hollow; (for one´s eyes) to become sunken. 7. (for one´s shoulders) to become round. 8. /a/ (for fog) to settle in; (for smoke) to cover (a place). 9. (for sediment) to settle, settle out. 10. to become decrepit (from age or sickness). 11. (for a country, regime, etc.) to collapse, fall, come to an end. 12. /a/ (for a feeling, sensation, etc.) to descend upon, descend on, weigh down on (someone, a place). 13. (for darkness, night) to fall, descend. 14. mil. to collapse, give way."

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > çökmek

 • 15 çökmek

  çökmək

  Türkçe-Azerice Sözlük > çökmek

Look at other dictionaries:

 • çökmek — nsz, er 1) Bulunduğu düzeyden aşağı inmek, çukurlaşmak Toprak çökmek. Yol çökmek. 2) Üzerinde bulunduğu yere yıkılmak Tavan çökmek. Döşeme çökmek. Ev çökmek. 3) e Çömelmek Suyun başına çöküp ellerini, yüzünü yıkamaya koyuldu. H. F. Ozansoy 4) e… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çökmek — diz çökmek, dibe çökmek II, 21, 33 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • lök gibi çökmek — bir yere bütün heybetiyle, ağırlığıyla çökmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağırlık basmak (veya çökmek) — 1) gevşeklik ve uyku gelmek 2) ağır bir hava kaplamak, sessizlik oluşmak Yavaş yavaş bir ağırlık çöktü. Bir sakinlik herkesi kapladı. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • diz çökmek — 1) dizlerini yere koyarak oturmak Beni dinleyin deyip hemen önümüze diz çöktü. S. M. Alus 2) dize gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • diz üstü çökmek — dizleri yere gelecek biçimde eğilmek veya oturmak En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • durgunluk çökmek — sessiz, sakin duruma girmek Posta kâtibi eskiden çok sert bir adamdı. Fakat gitgide ona garip bir durgunluk çökmüştü. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hüzün çökmek — (içine bir) hüzünlenmek İçinde henüz bir cenaze çıkmış evi andıran Hollanda Hariciye Nezaretini terk ederken yüreğime bir hüzün çökmüştü. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ıssızlık çökmek — ıssız, tenha duruma gelmek, tenhalaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kâbus basmak (veya çökmek) — 1) kötü rüya görmek 2) büyük sıkıntı, korku duymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • karanlık basmak (veya çökmek) — hava kararmak Akşamdı, ortalığa hafif bir karanlık çökmüştü. R. N. Güntekin Tekrar ana yola geldiğim zaman karanlık basmıştı. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.