Translation: from turkish to arabic

from arabic to turkish

âmâç

 • 1 amaç

  أرب
  إربة
  ابتغاء
  احتياج
  شأو
  صدد
  عرضة
  غاية
  غرض
  قصد
  مأرب
  مبتغى
  محجة
  مراد
  مرام
  مرغوب
  مرمى
  مروم
  مشتهى
  مطلوب
  مقصد
  منية
  هدف
  وخي
  وطر

  Türkçe-Arapça Sözlük > amaç

 • 2 amaç

  1. أرب [أَرَب]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  2. إربة [إِرْبَة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  3. ابتغاء [اِبْتِغاء]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  4. احتياج [اِحْتِيَاج]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  5. شأو [شَأْو]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  6. صدد [صَدَد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  7. عرضة [عُرْضَة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  8. غاية [غايَة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  9. غرض [غَرَض]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  10. قصد [قَصْد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  11. مأرب [مَأْرَب]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  12. مبتغى [مُبْتَغًى]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  13. محجة [مَحَجَّة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  14. مراد [مُرَاد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  15. مرام [مَرَام]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  16. مرغوب [مَرْغُوبٌ]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  17. مرمى [مَرْمًى]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  18. مروم [مَرُوم]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  19. مشتهى [مُشْتَهًى]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  20. مطلوب [مَطْلُوب]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  21. مقصد [مَقْصَد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  22. مقصد [مَقْصِد]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  23. منية [مُنْيَة]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  24. هدف [هَدَف]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  25. وخي [وَخْي]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat
  26. وطر [وَطَر]
  Anlamı: erişilmek istenilen sonuç, gaye, hedef, maksat

  Türkçe-Arapça Sözlük > amaç

Look at other dictionaries:

 • amaç — is., cı 1) Ulaşmak istenilen sonuç, maksat Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Anayasa 2) Gaye Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • amac — is. <fars.> klas. Nişanə, hədəf, nişangah. Kim, İbni Səlami etdi gərdun; Amaci xədəngi ahi Məcnun. F.. Amacisinəmi növgi mujganın; Qoyub nişanəyə gözlər, nə gözlər! Nəb.. Mən demədimmi sənə, başda otur tac tək; Durma müqabil bəla tirinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AMAC — American Medical Alert Corporation (Business » NASDAQ Symbols) * Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (International » Spanish) …   Abbreviations dictionary

 • AMAC — abr. Asociaciуn de Municipios Afectados por Centrales Nucleares …   Diccionario de Abreviaturas de la Lengua Española

 • AMAC — abbr. AMERICAN MED ALERT CORP NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

 • âmâc — (F.) [ جﺎﻡﺁ ] 1. hedef. 2. nişan tahtası …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • amac — ama m. hamac …   Diccionari Personau e Evolutiu

 • amac — f. əsli a. hədəf, nişan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • amac — hedef, nişane …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • amaç — öküz; sapan ve benzerleri gibi çiftçi aygıtları I, 52 hedef, nişan yeri, annaç I, 52, 333; I I, 329; II I, 107, 276 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • ÂMÂÇ — f. Saban demiri. * Hedef, nişan tahtası …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.