Translation: from thai to english

from english to thai

[particle used to end a piece of verse]

 • 1 เอย

  END. a particle used to end a piece of verse
  Def: [ คำลงท้ายคำกลอน]
  Syn: [เอ่ย]
  Sample: [ โอ้ว่าดึกแล้วหนอเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอย]
  END. a particle following a word to show it is an example
  Def: [ คำกล่าวประกอบหลังชื่อ เป็นเชิงปรารภเป็นต้น]
  Syn: [เอ่ย]
  Sample: [ งบเบี้ยเลี้ยงของตำรวจเอยการเบิกจ่ายน้ำมันเอยล้วนแต่เป็นปัญหาที่อธิบบดีกรมตำรวจยืนยันว่าต้องได้รับการแก้ไข]

  Thai-English dictionary > เอย

 • 2 เอย

  [- oēi]
  X
  o ; [particle used to end a piece of verse] ; [particle following a word to show it is an example]

  Thai-English new dictionary > เอย

 • 3 เอย

  def.:

  คำลงท้ายคำกลอน

  syn.: เอ่ย sample:

  โอ้ว่าดึกแล้วหนอเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอย

  def.:

  คำกล่าวประกอบหลังชื่อ เป็นเชิงปรารภเป็นต้น

  syn.: เอ่ย sample:

  งบเบี้ยเลี้ยงของตำรวจเอยการเบิกจ่ายน้ำมันเอยล้วนแต่เป็นปัญหาที่อธิบบดีกรมตำรวจยืนยันว่าต้องได้รับการแก้ไข

  Thai-English dictionary > เอย

 • 4 แท่ง

  n. 1. ingot (of tin), a bar (of gold);
  2. solid; 3. a numerical designatory particle, used to describe a small chunk or piece.
  ดินสอหนึ่งแท่ง (a pencil), หมึกจีนหนึ่งแท่ง (a cake of Chinese ink), เหล็กแท่ง (a pig iron, an ingot, a piece, bar or chunk of iron).

  พระพุทธรูปองค์นี้ทำด้วยทองทั้งแท่ง This Buddha image is made of solid gold.

  Thai-English dictionary > แท่ง

 • 5 นะ

  END. particle used at the end of a clause
  Def: [ คำประกอบท้ายคำอื่น บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน บังคับตกลง หรือเน้นให้หนักแน่นเป็นต้น]
  Sample: [ เย็นนี้อย่าลืมไปงานเลี้ยงให้ได้นะ]

  Thai-English dictionary > นะ

 • 6 ละ

  DET. each
  Def: [ เป็นคำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งๆ หรือส่วนหนึ่งๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นรายๆ ไป]
  Sample: [ ธนาคารได้ออกบัตรเอทีเอ็มให้กับสามีภรรยาคู่นี้คนละใบ]
  END. particle used at the end of a simple statement
  Def: [ คำประกอบกริยาเพื่อเน้นความให้มีน้ำหนักขึ้น]
  Sample: [ ผู้ที่จะรักษาอำนาจไว้ให้คุณได้คือเขาละ]
  V. etc.
  Def: [ เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ]
  Syn: [เว้น]
  Sample: [ เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ]
  V. vacate
  Def: [ อาการที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่]
  Syn: [ละวาง]
  Sample: [ ทันทีที่ครูละสายตา เด็กๆ ก็หันมาคุยกัน]
  V. vacate
  Def: [ อาการที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่]
  Syn: [ละวาง]
  Sample: [ ทันทีที่ครูละสายตา เด็กๆ ก็หันมาคุยกัน]
  V. etc.
  Def: [ เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ]
  Syn: [เว้น]
  Sample: [ เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ]

  Thai-English dictionary > ละ

 • 7 ล่ะ

  END. particle used at the end of a question, command or entreaty
  Def: [ เพี้ยนเสียงมาจาก เล่า]
  Syn: [เล่า]
  Sample: [ หญิงสาวคนไหนเมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนใดแล้วอยากจะหย่าบ้างล่ะ]

  Thai-English dictionary > ล่ะ

 • 8 หรอก

  END. particle used after a negative statement to make the sense milder
  Def: [ คำลงท้ายแสดงการปฏิเสธของข้อความข้างหน้า]
  Syn: [ดอก]
  Sample: [ พวกเขาไม่เข้าใจว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์นี้คืออะไรหรอก]

  Thai-English dictionary > หรอก

 • 9 เทอญ

  ADV. a particle used in a more poetic context at the end of clause
  Def: [ (ใช้เป็นคำลงท้ายข้อความที่แสดงความมุ่งหมายให้เป็นดังนั้นดังนี้, มักใช้ในการให้ศีลให้พร)]
  Syn: [เถิด]
  Sample: [ ขอให้คุณมีความสุขตลอดปีใหม่เทอญ]

  Thai-English dictionary > เทอญ

 • 10 เว้ย

  INT. onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity
  Def: [ คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง]
  Syn: [โว้ย]
  Sample: [ อย่าลืมกรอกรายการตามแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้นะเว้ย]
  INT. particle used after a vocative, roughly equivalent to hey, hi
  Def: [ คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น]
  Syn: [โว้ย]
  Sample: [ เว้ย! ทำไมมันหายากหาเย็นนัก]

  Thai-English dictionary > เว้ย

 • 11 แหละ

  END. particle used at the end of a statement to emphasize it
  Def: [ คำประกอบเพื่อเน้นความอยู่ท้ายประโยค]
  Syn: [ล่ะ]
  Sample: [ ฉันกำลังสนใจผู้ชายคนนั้นแหละ]

  Thai-English dictionary > แหละ

 • 12 ขร๊ะ

  adv. f. - inf.
  [particle used by a woman after a vocative]

  Thai-English new dictionary > ขร๊ะ

 • 13 คะ

  [¯kha]
  adv. f.
  yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]

  Thai-English new dictionary > คะ

 • 14 นะ

  [¯na]
  part.
  [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion, sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]

  Thai-English new dictionary > นะ

 • 15 ล่ะ (...ล่ะ)

  [... \\la]
  X
  what about...? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty]

  Thai-English new dictionary > ล่ะ (...ล่ะ)

 • 16 เทอญ

  [- thoēn]
  part.
  amen ; so be it ; ipsi dixit ; [particle used at the end of a statement to indicate a wish]

  Thai-English new dictionary > เทอญ

 • 17 แหละ

  [ _lae]
  adv.
  quite ; really ; quite so ; just that ; that is ; [end particle used for emphasis]

  Thai-English new dictionary > แหละ

 • 18 ไซร้

  [¯sai]
  part.
  know that ; surely ; certainly ; [a particle used at the end of a conditional clause for emphasis or rhetoric effect]

  Thai-English new dictionary > ไซร้

 • 19 ซิ

  def.:

  เป็นคำประกอบท้ายคำอื่นเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับหรือเชิงชวนเป็นต้น

  related: a particle used an intensive to modify a verb in the imperative mood syn.: สิ sample:

  ถ้าคิดว่างานคืนนี้จะสนุกก็ไปซิ

  Thai-English dictionary > ซิ

 • 20 นะ

  def.:

  คำประกอบท้ายคำอื่น บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน บังคับตกลง หรือเน้นให้หนักแน่นเป็นต้น

  sample:

  เย็นนี้อย่าลืมไปงานเลี้ยงให้ได้นะ

  Thai-English dictionary > นะ

Look at other dictionaries:

 • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

 • HEBREW LANGUAGE — This entry is arranged according to the following scheme: pre biblical biblical the dead sea scrolls mishnaic medieval modern period A detailed table of contents precedes each section. PRE BIBLICAL nature of the evidence the sources phonology… …   Encyclopedia of Judaism

 • BIBLE — THE CANON, TEXT, AND EDITIONS canon general titles the canon the significance of the canon the process of canonization contents and titles of the books the tripartite canon …   Encyclopedia of Judaism

 • biblical literature — Introduction       four bodies of written works: the Old Testament writings according to the Hebrew canon; intertestamental works, including the Old Testament Apocrypha; the New Testament writings; and the New Testament Apocrypha.       The Old… …   Universalium

 • Nobel Prizes — ▪ 2009 Introduction Prize for Peace       The 2008 Nobel Prize for Peace was awarded to Martti Ahtisaari, former president (1994–2000) of Finland, for his work over more than 30 years in settling international disputes, many involving ethnic,… …   Universalium

 • JUDEO-PERSIAN — JUDEO PERSIAN, a form of Persian used by Jews and written in Hebrew characters. The oldest Judeo Persian texts are the earliest known records in the Persian language (see judeo persian Literature below). These consist of the inscriptions of Tang… …   Encyclopedia of Judaism

 • Europe, history of — Introduction       history of European peoples and cultures from prehistoric times to the present. Europe is a more ambiguous term than most geographic expressions. Its etymology is doubtful, as is the physical extent of the area it designates.… …   Universalium

 • Mozarabic Rite — • The name Mozarabic Rite is given to the rite used generally in Spain and in what afterwards became Portugal from the earliest times of which we have any information down to the latter part of the eleventh century, and still surviving in the… …   Catholic encyclopedia

 • ancient Greek civilization — ▪ historical region, Eurasia Introduction       the period following Mycenaean civilization, which ended in about 1200 BC, to the death of Alexander the Great, in 323 BC. It was a period of political, philosophical, artistic, and scientific… …   Universalium

 • HEBREW GRAMMAR — The following entry is divided into two sections: an Introduction for the non specialist and (II) a detailed survey. [i] HEBREW GRAMMAR: AN INTRODUCTION There are four main phases in the history of the Hebrew language: the biblical or classical,… …   Encyclopedia of Judaism

 • Discworld characters — This article contains brief biographies for characters from Terry Pratchett s Discworld series. This list consists of human characters. For biographies of noted members of the Discworld s ethnic minorities (Dwarfs, trolls, undead), see the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.