Translation: from thai to english

from english to thai

[freshwater fish]

 • 421 ไตปลา

  def.:

  ไตของปลา ซึ่งเป็นอวัยวะติดกับช่องท้องด้านบน ติดกระดูกสันหลังของปลา

  def.:

  คำเรียกรวมของอวัยวะในช่องท้องของปลาบางชนิด รวมทั้งส่วนของเหงือกปลาด้วย แล้วนำไปหมักเกลือ ใช้ประกอบอาหารบางชนิด

  Thai-English dictionary > ไตปลา

 • 422 ไหปลาร้า

  def.:

  ชื่อไหชนิดหนึ่ง มีขอบรอบปากสำหรับหล่อน้ำและมีฝาปิด ใช้หมักปลาร้า

  clf.: ไห, ลูก
  def.:

  หลุมข้างคอถัดกระดูกไหปลาร้าขึ้นไป, เรียกกระดูกทั้งคู่ที่อยู่ต้นคอข้างหน้า

  related: clavicle syn.: กระดูกไหปลาร้า sample:

  ีนางแบบเดี๋ยวนี้ผอมจนกระดูกไหปลาร้าโผล่ดูน่าเกลียด

  Thai-English dictionary > ไหปลาร้า

 • 423 กิน

  v. 1. to eat, to drink, to consume;
  2. to take, to require, to draw, to consume.
  กินรวบ- an illegal lottery;
  กินหลัง- to be inclined to dive; กินซ้าย (ขวา)- to be inclined to veer to the left (right); กินนอน- to do nothing except eat and sleep, boarding (school, student); กินกัน- to eat together (as in a family), to fit together (as cogwheels); กินใจ- to suspect, to be doubtful regarding (the aim or purpose of another); กินสินจ้าง- to live on wages only; กินแหนง- to suspect, to doubt the purpose of, to mistrust; กินลม- to take an outing for health or rest (as a stay at the sea-shore or a seat-trip).

  เรากินเพื่ออยู่ หรืออยู่เพื่อกิน Do we eat to live, or do we live to eat? เธอกินตะเกียบเป็นไหม Can you eat with chopsticks? เขาหาโอกาสกินสินบน He seeks the opportunity to take bribes.

  งานนี้กินแรงมาก This work takes (requires) a lot of labor. เธอกินข้าวแล้วหรือยัง Have you had your meal? ฉันกินอะไรไม่ลงจริง ๆ Really, I can't swallow anything. ระหว่างฤดูกินเจ คนจีนไม่เกินเนื้อสัตว์ เนื้อปลา หรือไข่ During the fasting season (the Chinese Lent), no Chinese will eat meat, fish or eggs. เขาหาโอกาสกินสินบน He seeks the opportunity to take bribes. ฉันไม่ต้องการกินแรงคนอื่น I don't want to be a parasite on others. เขาหาวิธีกินกำไรจากการซื้อของรัฐบาล He seeks to make money from government procurement. แต่งงานกับเขา เธอจะต้องกินน้ำตาต่างข้าว If she marries him, she will have to cry (she will bitterly regret it). เราออกไปกินลมกันสักหน่อยเถิด Let us go out for a bit of fresh air.

  Thai-English dictionary > กิน

 • 424 กุ้ง

  n. a prawn, a shrimp, a crustacean.
  กุ้งนาง- a freshwater prawn, one with large claws being called กุ้งก้ามกราม;
  กุ้งฝอย- usually means a sea or freshwater shrimp.

  เขาผอมราวกับกุ้งแห้ง He is as thin as a dried shrimp.

  Thai-English dictionary > กุ้ง

 • 425 ก่อ

  v. 1. to cause, to start, to begin, to initiate, to originate;
  2. to build, to construct, to create, to lay, to form, to loom; 3. to agitate, to make trouble.
  ก่อกรรม- to increase one's demerit, future punishment or misfortune;
  ก่อการ, ก่อความ, ก่อเหตุ- to originate or to instigate (as a fracas, gight, altercation or quarrel); ก่อไฟ- to lay or build a fire, to start a fire; ก่อสร้าง- to construct, to build; การก่อสร้าง- construction work; ผู้ก่อการ- prime movers, instituters, originators, starters.

  ใครเป็นผู้ก่อเรื่องนี้ขึ้น Who started this incident? การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้วที่ท่าอากาศยานใหม่ Construction work has begun on the new airport.

  พวกก่อการร้ายได้ยอมจำนน The gangsters have surrendered. เขานี้แหละเป็นผู้ก่อความคิดนี้ขึ้น It was he who originated the idea. จงปล่อยให้หญ้าขึ้นในบ่อเพื่อให้ปลาก่อหวอด Leave the grass to grow in the pond, so that fish might spawn. ผู้ก่อการปฏวัติหลายคน บัดนี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว Many of the leaders of the Revolution are now dead. การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้วที่ท่าอากาศยานใหม่ Construction work has begun on the new airport. เขาก่อร่างสร้างตัวของเขาขึ้นมาเอง He is a self-made man.

  Thai-English dictionary > ก่อ

 • 426 ก้น

  n. the seat, the buttocks, rump, base, bottom of (as of a hole or a well).
  ก้นถุง- the bottom of bag, ก้นบึง- the floor of a swamp or marsh, ก้นหม้อ- the bottom of a rice pot, ก้นหอย- the extreme end or tapering spiral lines of a conch-shell, shell-fish or mud-snail.

  ช่วยปะก้นกางเกงให้ฉันที Please mend the rear of my pants.

  ที่ก้นบ่อมีแต่โคลน There is only mud at the bottom of the well. ฉันมันมืออยากจะตีก้นเขา I felt an itch to spank his buttocks. แกจะต้องตกนรกก้นบึ้ง You shall go to the very bottom of hell.

  Thai-English dictionary > ก้น

 • 427 ขนมจีน

  n. Thai vermicelli, which comes in bunches. ขนมจีน is boiled rice flour in noodle form, usually mixed with curry or condiments. When mixed with bean curry it is called ขนมจีนน๊ำพริก.
  ขนมจีนน้ำยา- thai vermicelli topped with fish curry. ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ - thai vermicelli topped with chicken green curry.

  ภรรยาของผมกำลังทำขนมจีน My wife is cooking Thai vermicelli.

  Thai-English dictionary > ขนมจีน

 • 428 ข้าว

  n. rice.
  ข้าวเกรียบ- crisp rice-cakes. These are made with batter flavoured with sesame-seeds and spread out in thin pancake-like sheets. When toasted they become crisp and are considered quite a delicacy;
  ข้าวกล้อง- milled rice imperfectly cleaned of husks and bran; ข้าวกล้า- tender rice plants intended for transplanting; ข้าวต้ม- soft boiled rice, congy or rice soup with chopped fish, meat or chicken; ข้าวต้มผัด- a cake made of partly cooked glutinous rice, coconut milk and banana, wrapped in a banana leaf and boiled.

  ชาวบ้านอดอยาก ผมต้องกินข้าวคลุกน้ำปลามาหลายเพลาแล้ว The villagers are starving, andI have been having rice with fish sauce for several meals already.

  ไม่มีข้าวพอสำหรับบริโภคในปีนี้ There is not enough grain for consumption this year. เรากินข้าวมากและกินเนื้อน้อยเกินไป We eat too much cereal and too little meat. เราเก็บข้าวไว้เผื่อข้าวยากหมากแพง We stock rice against famine. ข้าวปลาอาหารของเราหมดแล้ว Our stock of food is all gone (finished).

  Thai-English dictionary > ข้าว

 • 429 คลุก

  v. 1. to mix together, to stir in;
  2. to close in, to clinch; 3. to associate, mix, to wallow; 4. to totter, to crawl.
  คลุกเคล้า, คลุกคลี (to be mixed up together (as players at football), to associate intimately with), คลุกคลีตีโมง (complicity in some evil deed).

  หมู่นี้ชาวบ้านอดอยาก ผมกินข้าวคลุกน้ำปลามาสี่วันแล้ว "Recently, the villagers have been starving.

  And I have been eating rice with fish sauce for four days already." เธอเอาเข้าสุกหนึ่งกำมือมาคลุกกับกะปิ She mixed a handful of cooked rice with shrimp paste. พอเห็นท่าไม่ดีนักมวยก็เข้าคลุก Seeing that he was at a disadvantage, the boxer clinched. อย่าไปคลุกคลีตีโมงกับคนเลว ๆ Don't associate with bad characters. เขาคลุกคลานเข้ามาขอโทษผม He came on his knees to ask for my forgiveness.

  Thai-English dictionary > คลุก

 • 430 จับปลา

  v. to catch fish, to fish.

  Thai-English dictionary > จับปลา

 • 431 ดื่น

  adj. plenty, common, many, numerous, bountiful.
  ดาษดื่น (full, plentiful, abundant), ดื่นไป (having plenty scattered about).

  กระโปรงจีบเวลานี้เห็นอยู่ดื่น The pleated skirt is now a common sight.

  ปลาน้ำจืดในปัจจุบันไม่ดื่นดาษเหมือนเมื่อก่อน Fresh-water fish are not now in as plentiful supply as formerly (as before).

  Thai-English dictionary > ดื่น

 • 432 ตก

  v. 1. to drop, fall;
  to fall (straight) down; 2. to fall off, decrease, diminish; 3. to set in (as evening); sv. 4. down, through.
  ช้างตกมัน- to be in rut, a state both physical and mental, in which all tuskers become highly dangerous;
  ตกกระ- to have freckles, or any small or large discolouration of the skin; ตกใจ- to become frightened, to be excited or scared, to be startled; ตกยาก- to be very poor; ตกเบ็ด, ตกปลา- to fish with a baited hook and line.

  เขาตกบันไดลงมา He fell down the stairs.

  เขาขู่ว่าจะลาออก เลยต้องตกบันไดพลอยโจน He made a threat to resign, and had to follow it through. เมื่อคืนนี้ฝนตก Rain fell last night (It rained last night). เขาสอบไล่ตก He failed in his examination. เวลานี้เขากำลังตกอับ At present he is down on his luck.

  Thai-English dictionary > ตก

 • 433 ตกปลา

  v. to fish.
  Also used ตกเบ็ด

  ผมไม่เคยตกปลา I have never fished with rod and line.

  นักตกปลาใช้เบ็ด ส่วนคนหาปลาใช้อวน An angler uses a fish hook, while a fisherman uses a net.

  Thai-English dictionary > ตกปลา

 • 434 ตกปลาช่อน

  v. to fish for catfish.

  Thai-English dictionary > ตกปลาช่อน

 • 435 ต้ม

  v. 1. to boil;
  to be boiled; 2. to swindle, to dupe.
  ขนมต้ม- a sweetmeat made by enclosing sugar in a dough batter rolled into a ball;
  ต้มกลั่น- to distil; ต้มกะทิ- a curry made of sliced salted meat or fish, boiled in coconut mulk, with tamarind and onions added; ถูกต้ม- to be the victim of a trick.

  ผักต้มที่ต้มมากไปจะมีรสจืด Overcooked vegetables are tasteless.

  ผมชอบข้าวต้ม ไม่ใช่ข้าวสวย I like boiled rice, not dry-cooked rice. เขาถูกผู้หญิงสวยคนหนึ่งต้ม He was duped by a pretty woman.

  Thai-English dictionary > ต้ม

 • 436 ต้มโคล้ง

  n. a Thai dish, a soup made of dried fish or salted fish spiced with shallots and tamarind.

  Thai-English dictionary > ต้มโคล้ง

 • 437 ถ่วง

  v. 1. to load, to weight;
  2. to delay, to drag, to retard, to handicap.
  ลูกถ่วง- counter-weights;
  ถ่วงให้ชักช้า- to cause unnecessary delay, to obstruct (as by making trifling objections); ถ่วงเรือ- to place ballast in a boat or ship.

  เบ็ดถูกถ่วงให้จม The fish-hook is weighted to make it sink.

  ผมจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณ I won't be a drag on you.

  Thai-English dictionary > ถ่วง

 • 438 ทอด

  n. v. 1. to fry, to fry in deep fat;
  2. to span, a span; 3. a stretch, a stage, a leg; 3. a pair (of stairs), a flight; 4. to stretch, to extend; 5. to cast, to lay down; 6. to prolong, to delay, to neglect, to leave, to abandon, to desert.
  ทอดทิ้ง (to discard ownership, to ignore all responsibility for), ทอดน่อง (to walk leisurely or deliberately along), ทอดผ้าป่า (to lay or spread clothing as if found in the forest, a method of presenting robes to Buddhist monks at a monastery), ทอดมัน (fish or prawns rolled in chilli sauce and fried), ทอดเสียง (to prolong the voice (as in singing)), ทอดอาลัย (to renounce all responsibilities and entanglements, to be resinged to the inevitable), ทอดตรง (the straight portion (as of a racecourse)), เดินทอดเดียวก็ถึง (the whole distance can be walked without stopping), ทอดเดียว (at one time, without intermission or interruption, from start to finish without stopping).

  ในการทอดปลา ความร้อนของน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญ

  In frying fish, the temperature of the oil is important. เขาทอดตัวลงบนเตียง He stretched himself on the bed. บันไดทอดนี้ยาวมาก This flight of stairs is very long. เขาทอดแขนของเขาประหนึ่งว่าจะกอดเธอ He extended his arm as if to embrace her. เธอทอดสายตาไปที่เขา She cast a glance at him.

  Thai-English dictionary > ทอด

 • 439 ทุ่น

  n. v. 1. a pontoon, a buoy, a float;
  2. to save.
  ทุ่นแรง (labor-saving).

  เรือชนเข้ากับทุ่นที่กลางแม่น้ำ The ship collided with a buoy in the river.

  เมื่อปลากินเบ็ด ทุ่นที่ติดอยู่กับเบ็ดจะผลุบ ๆ โผล่ ๆ When a fish bites, the float attached to the fishing line will bob up and down.

  Thai-English dictionary > ทุ่น

 • 440 ท่อน

  clf. part, section, piece.
  ตัดเป็นท่อน ๆ (to cut into sections or lengths), ท่อนหัว (the head section (as of fish)).

  รถบรรทุกคันหนึ่งบรรทุกไม้ได้สิบท่อน A truck can carry ten logs (ten pieces of lumber).

  Thai-English dictionary > ท่อน

Look at other dictionaries:

 • Freshwater fish — Fresh water fish are fish that spend some or all of their lives in fresh water, such as rivers and lakes, with a salinity of less than 0.05%. These environments differ from marine conditions in many ways, the most obvious being the difference in… …   Wikipedia

 • freshwater fish — noun flesh of fish from fresh water used as food • Hypernyms: ↑seafood • Hyponyms: ↑bream, ↑freshwater bream, ↑freshwater bass, ↑bass, ↑carp, ↑buffalofish, ↑ …   Useful english dictionary

 • Freshwater fish of Australia — The Freshwater fish of Australia comprise relatively few freshwater fishes, only some 280 species or so, even though the Australian continent is larger than the continental United States.A large proportion of these species are endemic to… …   Wikipedia

 • List of freshwater fish of Korea — This is a list of species of fish found in the rivers and lakes of the Korean Peninsula.Lampreys# Arctic lamprey, Lampetra japonica (Martens, 1868) korlink|칠성장어 # Far Eastern brook lamprey, Lampetra reissneri (Dybowski, 1869) korlink|다묵장어 #… …   Wikipedia

 • Queen of Freshwater Fish — carp …   Eponyms, nicknames, and geographical games

 • Fish — /fish/, n. Hamilton, 1808 93, U.S. statesman: secretary of state 1869 77. * * * I Any of more than 24,000 species of cold blooded vertebrates found worldwide in fresh and salt water. Living species range from the primitive lampreys and hagfishes… …   Universalium

 • Fish — are aquatic vertebrate animals that are typically ectothermic (previously cold blooded), covered with scales, and equipped with two sets of paired fins and several unpaired fins. Fish are abundant in the sea and in fresh water, with species being …   Wikipedia

 • Freshwater environmental quality parameters — are the natural and man made chemical, biological and microbiological characteristics of rivers, lakes and ground waters, the ways they are measured and the ways that they change. The values or concentrations attributed to such parameters can be… …   Wikipedia

 • Freshwater — is a word that refers to bodies of water such as ponds, lakes, rivers and streams containing low concentrations of dissolved salts and other total dissolved solids. In other words, the term excludes seawater and brackish water.Freshwater is an… …   Wikipedia

 • Freshwater mullet — Conservation status Least Concern (IUCN 3.1) [1] …   Wikipedia

 • Fish hydrolysate — Fish hydrolysate, in its simplest form, is ground up fish carcasses. After the usable portions are removed for human consumption, the remaining fish body, (which means the guts, bones, cartilage, scales, meat, etc.), is put into water and ground… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.