Translation: from thai to english

from english to thai

[freshwater fish]

 • 401 ส้มฟัก

  def.:

  อาหารทำด้วยปลาสับละเอียดผสมกับข้าวสุกหมักทับเอาไว้จนมีรสเปรี้ยว

  related: fermented shredded fish mixed with rice and wrapped in banana leaves sample:

  ชาวบ้านในแถบจังหวัดลพบุรีมีฝีมือในการทำส้มฟักทั้งนั้น

  clf.: แผ่น, ห่อ

  Thai-English dictionary > ส้มฟัก

 • 402 ส้อม

  1) n. fork
  def.:

  เหล็ก 2 ง่าม ปลายแหลมใช้แทงปลา

  related: fish spear sample:

  ส้อมเป็นอุปกรณ์ที่พ่อใช้จับปลาในแม่น้ำ

  clf.: อัน
  2) n. fork
  def.:

  เครื่องใช้ทิ่มอาหาร ใช้คู่กับช้อน

  sample:

  ผมกินอาหารฝรั่งใช้มีดกับส้อมเป็นอาวุธไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่

  clf.: คัน
  3) v. sharpen
  def.:

  ปาดให้แหลม

  syn.: ซ่อม, ปาด, เฉือน sample:

  เขากำลังส้อมมะพร้าวอยู่

  clf.: คัน

  Thai-English dictionary > ส้อม

 • 403 หวอด

  def.:

  เสียงหาวดังๆ

  sample:

  ถึงจะหาวหวอดยังไงหลานชายตัวแสบก็ยังไม่ยอมนอน

  2) adv. yawn
  syn.: หาวดังๆ
  sample:

  ถึงจะหาวหวอดยังไงฉันก็ยังไม่ยอมนอน

  3) n. fish foam
  def.:

  ฟองน้ำที่ปลาบางชนิดพ่นไว้สำหรับเก็บไข่

  syn.: ฟองน้ำเก็บไข่ sample:

  ถ้าปลาอะไรหลงว่ายเข้าไปใกล้หวอดของมันมันจะไล่กัด

  def.:

  ฟองน้ำที่ปลาบางชนิดพ่นไว้สำหรับเก็บไข่

  related: fish foam syn.: ฟองน้ำเก็บไข่ sample:

  ถ้าปลาอะไรหลงว่ายเข้าไปใกล้หวอดของมัน มันจะไล่กัด

  Thai-English dictionary > หวอด

 • 404 หางปลา

  def.:

  พลั่วชนิดหนึ่ง สำหรับขุดดิน

  related: forked spade syn.: พลั่วหางปลา sample:

  คนงานใช้พลั่วหางปลาตักเศษหิน

  clf.: ด้าม
  def.:

  ส่วนหางของปลา

  sample:

  คนไทยสมัยก่อนใช้หางปลากระเบนแทนตะไบ

  clf.: หาง
  def.:

  พัดชนิดหนึ่งทำด้วยกระดาษรูปคล้ายหางปลาช่อนที่แผ่ออก

  related: paper fan syn.: พัดหางปลา clf.: อัน

  Thai-English dictionary > หางปลา

 • 405 หูช้าง

  def.:

  แผ่นกระดานทำเป็นรูปฉากสำหรับติดกับมุมสิ่งของ

  related: right-angled piece of wood, wood gusset clf.: อัน
  2) n. wind wing
  def.:

  แผ่นกระจกที่รถยนต์มีรูปคล้ายหูช้างสำหรับเปิดรับลม

  sample:

  รถคันนี้หูช้างสงสัยจะพังแล้ว

  clf.: อัน
  def.:

  ชื่อปลาทะเลในสกุล Platax วงศ์ Platacidae ลำตัวกว้าง แบนข้างมาก รูปร่างคล้ายรูปไพ่โพดำ มีแถบสีดำพาดขวางลำตัว

  syn.: ปลาหูช้าง sample:

  คุณเคยเห็นปลาหูช้างไหม

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > หูช้าง

 • 406 ห่อหมก

  def.:

  ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้น้ำพริกกับเนื้อปลาเป็นต้นกวนกับน้ำกะทิแล้วห่อนึ่ง

  sample:

  อาหารอร่อยที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบและห่อหมก

  Thai-English dictionary > ห่อหมก

 • 407 องค์การสะพานปลา

  related: FMO
  syn.: อสป.

  Thai-English dictionary > องค์การสะพานปลา

 • 408 อสป.

  Thai-English dictionary > อสป.

 • 409 อัมพุช

  1) n. lotus
  syn.: บัว
  clf.: ดอก
  2) n. fish
  syn.: ปลา

  Thai-English dictionary > อัมพุช

 • 410 อีจู้

  def.:

  เครื่องดักปลาไหลชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ รูปคล้ายหม้อคอสูง มีงาแซงอยู่ริมก้น ห้อยเหยื่อไว้ภายใน

  related: kind of fish trap make of woven strip of bamboo syn.: กระจู้, จู้ sample:

  เครื่องจักสานที่ใช้จับดักสัตว์น้ำ ได้แก่ ลอบ ไซ ตะ ข้อง ชะ นาง อีจู้ ตุ้ม ฯลฯ

  clf.: ใบ, ลูก

  Thai-English dictionary > อีจู้

 • 411 เกล็ดปลา

  def.:

  ส่วนที่เป็นแผ่นๆ ซ้อนเหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลา

  related: fish scale sample:

  เกล็ดปลาสีน้ำเงินเป็นประกายวับแวมอยู่ในแสงสลัว

  clf.: เกล็ด

  Thai-English dictionary > เกล็ดปลา

 • 412 เก๋า

  def.:

  ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในวงศ์ Serranidae ที่มีสีต่างๆ เป็นแต้ม ด่าง ดวง ลาย หรือจุดประคล้ำทึบ

  related: kind of sea fish syn.: ปลาเก๋า sample:

  ปลาเศรษฐกิจที่นำมาเป็นอาหาร อาทิ ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาทูน่า ปลาไหลทะเล

  clf.: ตัว
  2) adj. smart
  related: cool (slang), great, fine, excellent
  syn.: เจ๋ง sample:

  ฝ่ายการตลาดในองค์กรโจรกรรมรถส่วนใหญ่มักเป็นมือเก๋า มากด้วยประสบการณ์ มีชั้นเชิงแพรวพราว

  Thai-English dictionary > เก๋า

 • 413 เงี่ยงปลา

  def.:

  กระดูกปลายแหลมของปลาบางอย่าง เช่น ปลากระเบนมีเงี่ยงที่โคนหาง หรือปลาดุกมีเงี่ยงที่ข้างหู

  related: fish-tail sample:

  สารมีพิษเหล่านี้โดยมากจะอยู่ใกล้กับโคนก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง

  clf.: เงี่ยง

  Thai-English dictionary > เงี่ยงปลา

 • 414 เจี๋ยน

  def.:

  เรียกกับข้าวอย่างหนึ่งมีปลาทอดแล้วปรุงด้วยเครื่องต่างๆ ว่า ปลาเจี๋ยน

  sample:

  แม่ชอบทำปลาเจี๋ยนเป็นอาหารหลักประจำครอบครัวอยู่เสมอ

  2) v. cut
  related: chop
  syn.: หั่น, เชือด, บาก, ตัด, ผ่า, ฟัน sample:

  ถ้าแกปากโป้ง ข้าจะเจี๋ยนคอแก

  Thai-English dictionary > เจี๋ยน

 • 415 เราะ

  def.:

  ไม้ไผ่เป็นต้นเหลาเป็นซี่กลมๆ ถักให้ติดกันเป็นผืน สำหรับล้อมปลา

  related: bamboo strips stitched together for enclosing fish
  2) v. crack
  def.:

  กะเทาะให้ออก

  related: break off, chip off syn.: กะเทาะ sample:

  ความเจริญทางวัฒนธรรมในชั้นต้นของมนุษย์ คือ รู้จักเอาหินมาเราะ และทำเป็นอาวุธ และเครื่องมือ

  3) v. knock off
  def.:

  เคาะ, ต่อยริมออกทีละน้อย

  4) v. skirt
  def.:

  เดินไต่ระไปมาผ่านเสา หรือหลักที่ปักไว้เป็นแถวๆ เพื่อหาหนทางเข้าออก

  related: walk along

  Thai-English dictionary > เราะ

 • 416 แม่กระแชง

  syn.: ปลาสลิดแห้ง, ปลาแม่กระแซง
  sample:

  คุณน้าเอาปลาสลิดแม่กระแชงมาฝาก

  Thai-English dictionary > แม่กระแชง

 • 417 โพงพาง

  def.:

  เครื่องมือดักปลาชนิดหนึ่ง เป็นถุงตาข่ายรูปยาวรี ใช้ผูกกับเสาใหญ่ 2 ต้นที่ปักขวางลำน้ำ สำหรับจับปลากุ้งทุกขนาด

  related: fish trap consisting of a long net laid across part of the river sample:

  ชาวประมงใช้โพงพางดักสัตว์น้ำน้อยใหญ่ที่ว่ายเข้ามาติด

  clf.: ปาก

  Thai-English dictionary > โพงพาง

 • 418 ใบตาล

  def.:

  ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Helostoma temminckii ในวงศ์ Anabantidae ลำตัวแบนข้างและกว้างมากกว่าปลาหมอ ปากยืดหดได้ และมีนิสัยชอบเอาปากชนกับตัวอื่น พื้นลำตัวและครีบสีน้ำตาลอ่อนหรือขาวนวล พบในเขตที่ลุ่ม ขนาดยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร

  related: name of fresh-water fish syn.: ปลาใบตาล, หมอตาล sample:

  ปลาใบตาลเป็นปลาที่มีขนาดลำตัวยาวมากชนิดหนึ่ง

  clf.: ตัว
  def.:

  ใบของต้นตาล

  sample:

  เถียงนาปูพื้นด้วยฟาก มีใบตาลเป็นฝาและคลุมเป็นหลังคา

  clf.: ใบ

  Thai-English dictionary > ใบตาล

 • 419 ไข่ปลา

  def.:

  จุดที่เรียงกันเป็นเส้น

  sample:

  กรุณากรอกข้อความลงในช่องไข่ปลา

  clf.: เส้น
  def.:

  สิ่งที่ปลาไข่ออกมามีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นปลาต่อไป

  related: spawn sample:

  ฉันชอบกินต้มยำไข่ปลามาก โดยเฉพาะไข่ปลาช่อน

  clf.: เม็ด, ฝัก

  Thai-English dictionary > ไข่ปลา

 • 420 ไซ

  def.:

  เครื่องสานสำหรับดักปลา

  sample:

  ชาวบ้านวางไซตามทางน้ำไหล เพื่อจับปลา

  clf.: ลูก

  Thai-English dictionary > ไซ

Look at other dictionaries:

 • Freshwater fish — Fresh water fish are fish that spend some or all of their lives in fresh water, such as rivers and lakes, with a salinity of less than 0.05%. These environments differ from marine conditions in many ways, the most obvious being the difference in… …   Wikipedia

 • freshwater fish — noun flesh of fish from fresh water used as food • Hypernyms: ↑seafood • Hyponyms: ↑bream, ↑freshwater bream, ↑freshwater bass, ↑bass, ↑carp, ↑buffalofish, ↑ …   Useful english dictionary

 • Freshwater fish of Australia — The Freshwater fish of Australia comprise relatively few freshwater fishes, only some 280 species or so, even though the Australian continent is larger than the continental United States.A large proportion of these species are endemic to… …   Wikipedia

 • List of freshwater fish of Korea — This is a list of species of fish found in the rivers and lakes of the Korean Peninsula.Lampreys# Arctic lamprey, Lampetra japonica (Martens, 1868) korlink|칠성장어 # Far Eastern brook lamprey, Lampetra reissneri (Dybowski, 1869) korlink|다묵장어 #… …   Wikipedia

 • Queen of Freshwater Fish — carp …   Eponyms, nicknames, and geographical games

 • Fish — /fish/, n. Hamilton, 1808 93, U.S. statesman: secretary of state 1869 77. * * * I Any of more than 24,000 species of cold blooded vertebrates found worldwide in fresh and salt water. Living species range from the primitive lampreys and hagfishes… …   Universalium

 • Fish — are aquatic vertebrate animals that are typically ectothermic (previously cold blooded), covered with scales, and equipped with two sets of paired fins and several unpaired fins. Fish are abundant in the sea and in fresh water, with species being …   Wikipedia

 • Freshwater environmental quality parameters — are the natural and man made chemical, biological and microbiological characteristics of rivers, lakes and ground waters, the ways they are measured and the ways that they change. The values or concentrations attributed to such parameters can be… …   Wikipedia

 • Freshwater — is a word that refers to bodies of water such as ponds, lakes, rivers and streams containing low concentrations of dissolved salts and other total dissolved solids. In other words, the term excludes seawater and brackish water.Freshwater is an… …   Wikipedia

 • Freshwater mullet — Conservation status Least Concern (IUCN 3.1) [1] …   Wikipedia

 • Fish hydrolysate — Fish hydrolysate, in its simplest form, is ground up fish carcasses. After the usable portions are removed for human consumption, the remaining fish body, (which means the guts, bones, cartilage, scales, meat, etc.), is put into water and ground… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.