Translation: from thai to english

from english to thai

[freshwater fish]

 • 381 ปลาส้ม

  def.:

  ปลาหมักด้วยเกลือ ข้าวสุก พริกไทย กระเทียม

  sample:

  วันไหนพ่อหาปลาไม่ได้แม่ก็จะเอาปลาส้มที่หมักไว้ออกมากินเป็นอาหาร

  clf.: ชิ้น, ตัว

  Thai-English dictionary > ปลาส้ม

 • 382 ปลาหน้าดิน

  def.:

  ปลาที่อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล

  syn.: ปลาน้ำลึก sample:

  ปลาเก๋าจัดเป็นปลาหน้าดินชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงมาก

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ปลาหน้าดิน

 • 383 ปลาเกลือ

  def.:

  ปลาเคล้าเกลือแล้วตากแห้ง สามารถเก็บไว้กินได้นาน

  syn.: ปลาเค็ม sample:

  เมื่อซื้อปลาเกลือที่เค็มจัดมาประกอบอาหารก็คงไม่อร่อย

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ปลาเกลือ

 • 384 ปลาเค็ม

  sample:

  เขาชอบกินปลาเค็มกับข้าวต้ม

  Thai-English dictionary > ปลาเค็ม

 • 385 ปลาเห็ด

  syn.: ทอดมันปลา, ทอดมัน
  sample:

  ปลาเห็ดขนาดแท้สูตรดั่งเดิมของคนอยุธยาต้องไม่ใส่ถั่วฝักยาว

  clf.: ชิ้น

  Thai-English dictionary > ปลาเห็ด

 • 386 ปลาแนม

  def.:

  ชื่อของกินอย่างหนึ่ง ปรุงด้วยข้าวตากคั่วป่น หนังหมู และหนังปลาเป็นต้น

  sample:

  ปลาแนมทานกับใบชะพลูเป็นอาหารสมุนไพรไทยที่ดีต่อร่างกาย

  Thai-English dictionary > ปลาแนม

 • 387 ปากปลา

  1) n. prow
  def.:

  ส่วนหัวของสำเภาที่ว่างอยู่

  related: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish's mouth
  2) n. prow
  def.:

  ส่วนหัวของสำเภาที่ว่างอยู่

  related: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish's mouth

  Thai-English dictionary > ปากปลา

 • 388 ผอก

  1) n. cover
  def.:

  ภาชนะที่อาจสวมหรือใส่สิ่งอื่นได้

  related: case syn.: ปลอก sample:

  เขาวางผอกมีดไว้ข้างๆ มีดที่ลับคมเรียบร้อยแล้ว

  def.:

  ปลาหรือกุ้งประสมตำกับเกลือ

  sample:

  เจ้าบ้านให้คนครัวทำผอกให้แขกลองชิมรสดู

  3) n. container
  def.:

  ข้าวที่เอาไปกิน

  related: utensil syn.: ข้าวห่อ sample:

  แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมผอกให้พ่อนำไปกินกลางวันทุกวัน

  Thai-English dictionary > ผอก

 • 389 มัจฉะ

  n. fish
  syn.: ปลา, มัจฉา
  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > มัจฉะ

 • 390 มัจฉาชาติ

  related: school of fish
  syn.: พวกปลา, ฝูงปลา

  Thai-English dictionary > มัจฉาชาติ

 • 391 มัศยา

  1) n. fish
  def.:

  สัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัว และหาง ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือก มีครีบใช้ช่วยในการเคลื่อนไหว บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มี รูปร่างลักษณะ ขนาด และพฤติกรรมแตกต่างกันมากมาย พบทั้งในทะเลและแหล่งน้ำจืด

  syn.: ปลา, มัจฉา, มัตสยะ, มัจฉะ, มัตสยา, มัสยา, นีรจร, มีน sample:

  ท่านเป็นชาวบ้านเพ จังหวัดระยองตั้งแต่กำเนิด จึงว่ายน้ำเก่งดั่งมัศยา

  clf.: ตัว
  2) n. fish
  def.:

  สัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัว และหาง ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือก มีครีบใช้ช่วยในการเคลื่อนไหว บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มี รูปร่างลักษณะ ขนาด และพฤติกรรมแตกต่างกันมากมาย พบทั้งในทะเลและแหล่งน้ำจืด

  syn.: ปลา, มัจฉา, มัตสยะ, มัจฉะ, มัตสยา, มัสยา, นีรจร, มีน sample:

  ท่านเป็นชาวบ้านเพ จังหวัดระยองตั้งแต่กำเนิด จึงว่ายน้ำเก่งดั่งมัศยา

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > มัศยา

 • 392 ยอ

  1) n. Morinda citrifolia Linn.
  def.:

  ชื่อไม้ต้นชนิด Morinda citrifolia Linn. ในวงศ์ Rubiaceae แก่นและรากใช้ย้อมผ้า ผลและใบกินได้

  syn.: ใบยอ sample:

  ส่วนต่างๆ ของผักที่ใช้เป็นอาหารได้แก่ใบเช่น ใบยอ ใบชะมวง ใบย่านาง ใบบัวบก

  def.:

  เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง เป็นร่างแหสี่เหลี่ยมมีคันสำหรับยก

  related: kind of fish-trap sample:

  ชาวประมงใช้ยอจับปลาเพื่อทุ่นแรง

  3) v. praise
  def.:

  กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ

  related: flatter, extol, laud syn.: เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ ant.: ตำหนิติเตียน sample:

  พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ

  Thai-English dictionary > ยอ

 • 393 ร้า

  def.:

  ชื่ออาหารชนิดหนึ่งทำด้วยปลาหมักเกลือ

  related: fermented fish syn.: ปลาร้า
  def.:

  หญิงที่จัดจ้าน

  syn.: แม่ร้า
  def.:

  ชื่อนกชนิดหนึ่ง รูปคล้ายนกยาง

  syn.: นกอีร้า

  Thai-English dictionary > ร้า

 • 394 ลอบ

  def.:

  ตาข่ายที่ขึงดักจับนก

  def.:

  เครื่องสานมีงากันไม่ให้ปลาออกได้

  sample:

  ชาวนาหาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาล เช่น ลอบ เบ็ด แห เป็นต้น

  clf.: ลูก
  3) adv. stealthily
  def.:

  ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น

  related: secretly, furtively, sneakily, on the sly syn.: แอบ sample:

  หลายคนคาดว่าอิรักอาจลอบโจมตีที่ตั้งทหารอังกฤษ

  4) adv. stealthily
  def.:

  ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น

  related: secretly, furtively, sneakily, on the sly syn.: แอบ sample:

  หลายคนคาดว่าอิรักอาจลอบโจมตีที่ตั้งทหารอังกฤษ

  Thai-English dictionary > ลอบ

 • 395 ลอยช้อน

  def.:

  ลงน้ำลอยคอเอาคัดช้อนตักปลา

  Thai-English dictionary > ลอยช้อน

 • 396 ลัง

  1) n. box
  def.:

  ภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ

  related: case, casket sample:

  ภายในลังนั้นเป็นหนังสือชาวกรุงล้วนๆ

  clf.: ลัง
  def.:

  ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง รูปร่างลักษณะคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลำตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้น มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่ง

  related: Rastrelliger brachysomus syn.: ปลาลัง sample:

  ปลาลังมีครีบฝอยจำนวน 5 ครีบ อยู่ถัดไปทางโคนหาง

  clf.: ตัว
  3) clf. crate
  def.:

  ลักษณนามภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ

  related: box, case, packing case, chest sample:

  เจ้าหน้าที่นำของมาส่ง 5 ลัง

  Thai-English dictionary > ลัง

 • 397 ลูกชิ้น

  def.:

  เนื้อปลาหรือหมูเป็นต้นที่โขลกทำเป็นก้อนแล้วต้ม

  related: fish ball sample:

  รายการอาหารที่จะออกร้านขายจะมีกระเพาะปลา ลูกชิ้นปิ้ง และไอศกรีมกะทิ

  clf.: ลูก

  Thai-English dictionary > ลูกชิ้น

 • 398 สละ

  1) n. Zalacca
  def.:

  ชื่อไม้พุ่มชนิด Zalacca edulis Reinw. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ คล้ายระกำ ผลสีคล้ำ ไม่มีหนาม เนื้อสีขาวหนาล่อน รสหวาน

  related: Zalacca wallichiana, sweet variety sample:

  สละเป็นผลไม้ขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของจังหวัดระยอง

  clf.: ผล, พะวง
  def.:

  ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides sancti ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้างและกว้างมาก มีจุดดำใหญ่อยู่บนเส้นข้างตัว 5-8 จุด ตาเล็กอยู่สูง ขนาดโตได้ถึง 1.5 เมตร

  syn.: ปลาสละ clf.: ตัว
  3) v. sacrifice
  related: renounce
  syn.: เสียสละ sample:

  ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ

  4) v. leave
  related: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off
  syn.: ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง sample:

  เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น

  Thai-English dictionary > สละ

 • 399 สะดุ้ง

  1) v. shudder
  related: tremble
  syn.: ตกใจ, ผวา
  def.:

  ไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ได้นึกคาดหมายไว้เป็นต้น

  related: be shocked, be scared, be frightened sample:

  น้องคนเล็กใช้มือตบที่หลังกระต่ายจนสะดุ้งและขยับตัวไปข้างหน้านิดหนึ่ง

  def.:

  เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายยอยก

  syn.: กะดุ้ง

  Thai-English dictionary > สะดุ้ง

 • 400 สุ่ม

  def.:

  อาการที่เอาสุ่มครอบเพื่อจับปลาเป็นต้น

  sample:

  ชายหาปลาคนหนึ่งออกไปสุ่มปลาแถวหลังวัดตอนใกล้รุ่ง

  def.:

  เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง มักสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาๆ ลักษณะคล้ายทรงกระบอก ด้านบนสอบเข้า มีช่องให้มือล้วงลงไปได้

  related: coop syn.: สุ่มปลา clf.: ลูก
  def.:

  เครื่องสานตาห่างๆ มีลักษณะครึ่งทรงกลมหรือโอคว่ำ ข้างบนมีช่องกลมๆ ใช้สำหรับครอบขังไก่เป็นต้น

  syn.: สุ่มไก่ sample:

  ลุงแม้นนำสุ่มไปครอบไก่ในตอนเย็น

  clf.: ลูก
  related: choose whimsically
  syn.: เลือกสุ่ม sample:

  ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ

  related: choose whimsically
  syn.: เลือกสุ่ม sample:

  ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ

  Thai-English dictionary > สุ่ม

Look at other dictionaries:

 • Freshwater fish — Fresh water fish are fish that spend some or all of their lives in fresh water, such as rivers and lakes, with a salinity of less than 0.05%. These environments differ from marine conditions in many ways, the most obvious being the difference in… …   Wikipedia

 • freshwater fish — noun flesh of fish from fresh water used as food • Hypernyms: ↑seafood • Hyponyms: ↑bream, ↑freshwater bream, ↑freshwater bass, ↑bass, ↑carp, ↑buffalofish, ↑ …   Useful english dictionary

 • Freshwater fish of Australia — The Freshwater fish of Australia comprise relatively few freshwater fishes, only some 280 species or so, even though the Australian continent is larger than the continental United States.A large proportion of these species are endemic to… …   Wikipedia

 • List of freshwater fish of Korea — This is a list of species of fish found in the rivers and lakes of the Korean Peninsula.Lampreys# Arctic lamprey, Lampetra japonica (Martens, 1868) korlink|칠성장어 # Far Eastern brook lamprey, Lampetra reissneri (Dybowski, 1869) korlink|다묵장어 #… …   Wikipedia

 • Queen of Freshwater Fish — carp …   Eponyms, nicknames, and geographical games

 • Fish — /fish/, n. Hamilton, 1808 93, U.S. statesman: secretary of state 1869 77. * * * I Any of more than 24,000 species of cold blooded vertebrates found worldwide in fresh and salt water. Living species range from the primitive lampreys and hagfishes… …   Universalium

 • Fish — are aquatic vertebrate animals that are typically ectothermic (previously cold blooded), covered with scales, and equipped with two sets of paired fins and several unpaired fins. Fish are abundant in the sea and in fresh water, with species being …   Wikipedia

 • Freshwater environmental quality parameters — are the natural and man made chemical, biological and microbiological characteristics of rivers, lakes and ground waters, the ways they are measured and the ways that they change. The values or concentrations attributed to such parameters can be… …   Wikipedia

 • Freshwater — is a word that refers to bodies of water such as ponds, lakes, rivers and streams containing low concentrations of dissolved salts and other total dissolved solids. In other words, the term excludes seawater and brackish water.Freshwater is an… …   Wikipedia

 • Freshwater mullet — Conservation status Least Concern (IUCN 3.1) [1] …   Wikipedia

 • Fish hydrolysate — Fish hydrolysate, in its simplest form, is ground up fish carcasses. After the usable portions are removed for human consumption, the remaining fish body, (which means the guts, bones, cartilage, scales, meat, etc.), is put into water and ground… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.