Translation: from thai to english

from english to thai

[freshwater fish]

 • 341 จับปลาสองมือ

  def.:

  มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง

  related: seek two things simultaneously sample:

  คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง

  Thai-English dictionary > จับปลาสองมือ

 • 342 ฉู่ฉี่

  def.:

  ชื่อแกงอย่างหนึ่งคล้ายแกงคั่ว มีน้ำแกงข้น, ถ้าไม่มีน้ำแกงเรียกว่าฉู่ฉี่แห้ง

  sample:

  ฉู่ฉี่ปลาของร้านนี้อร่อยมาก

  Thai-English dictionary > ฉู่ฉี่

 • 343 ชลาศัย

  1) n. reservoir
  related: well, pond, sea
  syn.: บ่อ, สระ, ทะเล
  2) n. fish
  syn.: ปลา

  Thai-English dictionary > ชลาศัย

 • 344 ช่อน

  Thai-English dictionary > ช่อน

 • 345 ช้างน้ำ

  def.:

  ชื่อสัตว์ในแอฟริกา ชอบอยู่ในน้ำ

  syn.: ฮิปโป sample:

  เด็กๆ ชอบไปดูช้างน้ำที่สวนสัตว์ดุสิต

  clf.: ตัว
  def.:

  สัตว์ในนิยาย มีรูปร่างเหมือนช้าง มีงวงและงาคล้ายช้าง หางเป็นปลา

  related: hippo sample:

  คนไทยคุ้นกับข่าวกุมารทอง เกล็ดพญานาค ช้างน้ำ

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ช้างน้ำ

 • 346 ซั้ง

  def.:

  ที่ล่อปลาให้เข้าไปอยู่ ใช้ไม้ปักตามชายฝั่งลำแม่น้ำเป็นรูปกลมบ้างรีบ้าง ภายในสุมด้วยกิ่งไม้เพื่อล่อปลาให้เข้าอาศัย เมื่อเวลาจะจับก็เอาเฝือกหรืออวนล้อม แล้วเอาไม้ที่สุมนั้นออก

  related: apparatus for catching and holding fish syn.: กร่ำ, กล่ำ sample:

  เขาล่อปลาให้เข้าไปอยู่ในซั้ง

  Thai-English dictionary > ซั้ง

 • 347 ซิว

  def.:

  ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุลในวงศ์ Cyprinidae ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ปากเล็กเชิดขึ้น ตาโต เกล็ดโต อาศัยใกล้ผิวน้ำ ที่รู้จักกันทั่วไปและพบทั่วประเทศ

  related: name of species of small fish syn.: ปลาซิว sample:

  คลองหน้าบ้านมีปลาซิวเป็นจำนวนมาก

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ซิว

 • 348 ตก

  def.:

  โดยปริยายหมายความว่า ลดลงต่ำ เป็นอาการแสดงว่า กลัว ยอมแพ้ หรือหมดกำลัง

  related: be sad, droop syn.: จ๋อย sample:

  เด็กนักเรียนคอตกเมื่อได้ฟังผลสอบแล้ว

  related: get something done
  syn.: สำเร็จ sample:

  เขาต้องแก้ปัญหาให้ตก

  3) v. miss
  def.:

  ไม่ได้ขึ้นยานพาหนะ เพราะไปไม่ทันหรือไม่มีค่าโดยสาร

  related: can not catch syn.: พลาด, ไม่ทันเวลา sample:

  เขาตกรถเพราะตื่นสาย

  4) v. come to
  related: arrive
  syn.: มาถึง sample:

  Microsoft Windows เวอร์ชัน 3.0 ตกมาถึงเมืองไทยเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง

  5) v. fall into
  related: fall on
  syn.: ได้, ถึง sample:

  เขากำลังตกที่นั่งลำบากเมื่อบริษัทมีนโยบายปลดคนออก

  6) v. miss
  related: leave out
  syn.: ขาดหายไป sample:

  ถ้าคำนี้ตกไปจากประโยค จะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป

  7) v. fall
  related: drop, be down
  syn.: ลดลง, ต่ำลง ant.: สูงขึ้น sample:

  ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังตกอย่างมาก

  8) v. come
  related: approach
  syn.: ย่างเข้า, ถึงเวลา sample:

  พอตกเย็น พ่อก็ตั้งวงเหล้าทันที

  9) v. fall
  def.:

  ไหลลง, หยดลงมา

  related: drop, set (sun), shed (tears) sample:

  เมื่อคืนฝนตกหนักมาก

  10) v. fall (on)
  def.:

  กิริยาที่ลดลงสู่ระดับต่ำในอาการอย่างพลัดลง หล่นลง

  related: fall (onto), fall (down), fall (into) syn.: หล่น, ร่วง, ตกหล่น sample:

  ช่างก่อสร้างตกนั่งร้าน เหตุเพราะเหยียบพลาด

  def.:

  เอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อหย่อนลงไปให้ปลาหรือกุ้งกิน แล้ววัดหรือสาวขึ้นมา

  related: angle sample:

  วัดเป็นเขตอภัยทานจึงเป็นสถานที่ที่ห้ามตกปลา

  def.:

  สีที่ละลายออกหรือจางไปในเวลาซักหรือถูกแดด

  related: run (colours) syn.: สีตก sample:

  เจ้าของกิจการได้พัฒนาอุปกรณ์และกรรมวิธีซักผ้าม่านได้อย่างสะอาด โดยไม่ทำให้ผ้าหด สีตก หรือขาดลุ่ย

  def.:

  ไม่ผ่านการทดสอบ

  related: flunk, not pass (a test) ant.: ได้, ผ่าน sample:

  ถ้าใครตกวิชาเลขและภาษา จะต้องเรียนซ้ำชั้น

  Thai-English dictionary > ตก

 • 349 ตกปลา

  def.:

  เอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อหย่อนลงไปให้ปลากิน แล้ววัดหรือสาวขึ้นมา

  related: fish, catch fish sample:

  เขาไปตกปลากันในคืนเดือนหงาย

  Thai-English dictionary > ตกปลา

 • 350 ตกเบ็ด

  1) v. angle
  def.:

  หย่อนเบ็ดล่อปลา

  related: fish, go fishing, catch fish, fish with a baited hook and line syn.: หย่อนเม็ด, ลงเม็ด, ตกปลา sample:

  เขาตกเบ็ดอยู่ริมตลิ่ง

  def.:

  โดยปริยายหมายความว่า ล่อให้หลงโดยมีเครื่องล่อ

  related: allure, seduce syn.: ล่อให้หลง, หลอกล่อ, อ่อยเหยื่อ, ล่อ, อ่อย sample:

  ผู้ชายบางคนชอบใช้เงินตกเบ็ดผู้หญิง

  Thai-English dictionary > ตกเบ็ด

 • 351 ตะกรับ

  def.:

  ดินเผาหรือเหล็กเป็นแผ่นเจาะเป็นรูๆ สำหรับรองถ่านเพื่อให้ลมเดินผ่านได้และขี้เถ้าตกลงข้างล่าง (โดยมากใช้กับเตาอั้งโล่หรือเตาหม้อน้ำเรือกลไฟ เป็นต้น)

  related: earthen grate syn.: รังผึ้ง sample:

  ในเตาถ่านจะมีตะกรับอยู่ตรงกลางเอาไว้รองถ่าน

  clf.: ต้น
  2) n. Cyperus procerus Rottb.
  def.:

  ชื่อกกชนิด Cyperus procerus Rottb. ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม ใบยาวและแคบ ดอกสีน้ำตาล

  clf.: อัน
  def.:

  ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก

  related: fasciatus, fresh water perch-leke fish syn.: ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ตะกรับ

 • 352 ตาหวาน

  def.:

  ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Priacanthus วงศ์ Priacanthidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น คางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือ ลำตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องน้ำหรือในระดับน้ำลึก ที่ชุกชุม

  related: butter-fish, the most highly esteemed fish in Siamese water syn.: ปลาตาหวาน, ตาโต, ตาพอง sample:

  ตาหวานเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของปลาตาพอง

  clf.: ตัว, ชนิด
  def.:

  อาการทำตาน่ารักน่าเอ็นดู, ทำตาแสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู

  related: cast a coquettish glance at syn.: ตาเยิ้ม sample:

  คนขายตาหวานใส่ฉันทุกครั้งที่ฉันไปซื้อของที่ร้านเขา

  clf.: ข้าง, คู่
  def.:

  ตาที่มีลักษณะน่ารักน่าเอ็นดู, ตาที่แสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู

  related: cute (eyes) syn.: ตาเยิ้ม sample:

  ผู้ชายคนนี้เป็นคนตาหวาน ดูมีเสน่ห์มาก

  clf.: ข้าง, คู่

  Thai-English dictionary > ตาหวาน

 • 353 ตาเดียว

  def.:

  ชื่อปลาในอันดับ Pleuronectiformes (Heterosomata) มีหลายวงศ์หลายสกุล เช่น ชนิด Psettodes erumei, Pseudorhombus arsius, Cynoglossus lingua พบทั้งในทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด มีขนาดแตกต่างกันมาก คืออาจยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร

  related: Cynoglossus lingua sample:

  ปลาที่ติดเบ็ดขึ้นมา เป็นปลาตาเดียวเสียส่วนใหญ่

  clf.: ตัว
  def.:

  มองมาที่จุดเดียวกัน

  related: all looking together, eyes of the masses are fixed on somebody or something, in the public gaze, under the watchful eyes of the people sample:

  ทุกคนในหอสมุดมองเธอเป็นตาเดียวหลังจากเธอทำหนังสือตก

  Thai-English dictionary > ตาเดียว

 • 354 ตีมอง

  def.:

  จับปลาด้วยมอง

  Thai-English dictionary > ตีมอง

 • 355 ตีอวน

  def.:

  จับปลาด้วยอวน

  related: fish with a purse seine, catch fish with a trawl syn.: ลากอวน sample:

  พ่อออกไปตีอวนตั้งแต่เช้า ได้ปลามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเราได้อีกวัน

  Thai-English dictionary > ตีอวน

 • 356 ตีแปลง

  def.:

  ทำดินโคลนให้เป็นแอ่งสำหรับนอนเกลือก (ใช้แก่ควาย หมู)

  related: move, roll, or lie happily sample:

  หมูป่าคงจะมากินมาอาบมานอนตีแปลงในแอ่งนี้

  def.:

  อาการที่ปลากัดต้นไม้เช่นต้นข้าวสำหรับวางไข่

  Thai-English dictionary > ตีแปลง

 • 357 ตุ่ม

  1) n. pimple
  def.:

  เม็ดที่ขึ้นตามผิวหนัง, สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

  related: sore, bump, lump, blister, protuberance, boil sample:

  ใบหน้าของหล่อนมีตุ่มขึ้นมากมายควรจะไปให้หมอรักษาแต่เนิ่นๆ

  clf.: เม็ด, ตุ่ม
  def.:

  ภาชนะสำหรับขังหรือใส่น้ำ ก้นสอบ ปากแคบกว่าโอ่ง

  related: jar, water jar sample:

  แดงซื้อตุ่มมา 2 ใบ เพื่อเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูร้อน

  clf.: ใบ, ลูก
  def.:

  ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในจำพวกปลาตะเพียน ไม่มีหนวด กระโดงครีบหลังแข็งและหยักเป็นฟันเลื่อย ลำตัวมีลายพาดสีดำ

  related: Puntius bulu clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ตุ่ม

 • 358 ตุ๊กแก

  1) n. gecko
  def.:

  ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ Gekkonidae หัวโต หางยาว หลายชนิดตีนเหนียว สามารถเกาะตามผนังเรียบได้ หลายชนิดร้องเสียงดัง ออกหากินในเวลากลางคืน

  related: Gecko verticillatus syn.: ต๊กโต, กับแก้ sample:

  ตุ๊กแกตัวเขื่องเกาะนิ่งอยู่ข้างฝาประตูบ้าน

  clf.: ตัว
  def.:

  ชื่อปลาเก๋าชนิดหนึ่งในวงศ์ Serraniead ที่มีสีต่างๆ เป็นแต้ม ด่าง, ดวง, ลาย หรือจุดประคล้ำทึบ

  related: Saurida tumbil syn.: ปลาตุ๊กแก sample:

  ปลาตุ๊กแกคือปลาเก๋าที่เราชอบกินกันนั่นเอง

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ตุ๊กแก

 • 359 ต้มปลาร้า

  def.:

  ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ใช้หัวตาลหรือหน่อไม้เป็นต้นเป็นผัก มีลักษณะคล้ายแกงเลียง แต่ใส่ปลาร้า

  Thai-English dictionary > ต้มปลาร้า

 • 360 ต้มส้ม

  def.:

  ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ใช้เนื้อปลาต้มในน้ำแกงที่ปรุงด้วยกะปิ ขิง หัวหอม พริกไทย ส้มมะขาม และ น้ำตาล มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน

  related: sweet and sour soup, tamarind flavored soup sample:

  คุณยายอยากกินต้มส้ม

  clf.: ถ้วย, ชาม, หม้อ

  Thai-English dictionary > ต้มส้ม

Look at other dictionaries:

 • Freshwater fish — Fresh water fish are fish that spend some or all of their lives in fresh water, such as rivers and lakes, with a salinity of less than 0.05%. These environments differ from marine conditions in many ways, the most obvious being the difference in… …   Wikipedia

 • freshwater fish — noun flesh of fish from fresh water used as food • Hypernyms: ↑seafood • Hyponyms: ↑bream, ↑freshwater bream, ↑freshwater bass, ↑bass, ↑carp, ↑buffalofish, ↑ …   Useful english dictionary

 • Freshwater fish of Australia — The Freshwater fish of Australia comprise relatively few freshwater fishes, only some 280 species or so, even though the Australian continent is larger than the continental United States.A large proportion of these species are endemic to… …   Wikipedia

 • List of freshwater fish of Korea — This is a list of species of fish found in the rivers and lakes of the Korean Peninsula.Lampreys# Arctic lamprey, Lampetra japonica (Martens, 1868) korlink|칠성장어 # Far Eastern brook lamprey, Lampetra reissneri (Dybowski, 1869) korlink|다묵장어 #… …   Wikipedia

 • Queen of Freshwater Fish — carp …   Eponyms, nicknames, and geographical games

 • Fish — /fish/, n. Hamilton, 1808 93, U.S. statesman: secretary of state 1869 77. * * * I Any of more than 24,000 species of cold blooded vertebrates found worldwide in fresh and salt water. Living species range from the primitive lampreys and hagfishes… …   Universalium

 • Fish — are aquatic vertebrate animals that are typically ectothermic (previously cold blooded), covered with scales, and equipped with two sets of paired fins and several unpaired fins. Fish are abundant in the sea and in fresh water, with species being …   Wikipedia

 • Freshwater environmental quality parameters — are the natural and man made chemical, biological and microbiological characteristics of rivers, lakes and ground waters, the ways they are measured and the ways that they change. The values or concentrations attributed to such parameters can be… …   Wikipedia

 • Freshwater — is a word that refers to bodies of water such as ponds, lakes, rivers and streams containing low concentrations of dissolved salts and other total dissolved solids. In other words, the term excludes seawater and brackish water.Freshwater is an… …   Wikipedia

 • Freshwater mullet — Conservation status Least Concern (IUCN 3.1) [1] …   Wikipedia

 • Fish hydrolysate — Fish hydrolysate, in its simplest form, is ground up fish carcasses. After the usable portions are removed for human consumption, the remaining fish body, (which means the guts, bones, cartilage, scales, meat, etc.), is put into water and ground… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.