Translation: from thai to english

from english to thai

[freshwater fish]

 • 321 ไหปลาร้า

  [/hai-plā¯rā]
  n.
  - collarbone ; clavicle
  - jar containing preserved fish

  Thai-English new dictionary > ไหปลาร้า

 • 322 กระชัง

  syn.: ตะข้อง
  sample:

  พ่อขังปลาที่จับได้เก็บไว้ในกระชัง

  clf.: ใบ, ลูก

  Thai-English dictionary > กระชัง

 • 323 กระยาบวช

  def.:

  เครื่องกินที่ไม่เจือด้วยของสดคาว

  clf.: ชิ้น, อัน

  Thai-English dictionary > กระยาบวช

 • 324 กระเพาะปลา

  sample:

  กระเพาะปลาแท้ๆ มีราคาแพง

  Thai-English dictionary > กระเพาะปลา

 • 325 กระโดง

  1) n. mast
  def.:

  เสาใบเรือ

  syn.: เสากระโดง clf.: เสา
  def.:

  ส่วนที่อยู่บนหลังปลาบางชนิด มีลักษณะเป็นแผ่นบางตั้งคล้ายใบเรือ

  related: fish spine syn.: ครีบ sample:

  ปลาบางชนิดมีกระโดง เช่น ปลากัด

  Thai-English dictionary > กระโดง

 • 326 กร่ำ

  def.:

  เครื่องดักปลาชนิดหนึ่งที่ล่อปลาให้เข้าไปอยู่ ใช้ไม้ปักตามชายฝั่งลำแม่น้ำ เป็นรูปกลมบ้าง รีบ้าง ภายในสุมด้วยกิ่งไม้เพื่อล่อให้ปลาเข้าอาศัย เมื่อเวลาจะจับก็เอาเฝือกหรืออวนล้อม แล้วเอาไม้ที่สุมนั้นออก

  syn.: กล่ำ sample:

  ชาวนาใช้กร่ำดักปลาในคันนา

  def.:

  เอาพร้าหวดตัดกอหญ้าให้เตียน

  syn.: ถาง sample:

  ชาวสวนกร่ำหญ้าให้เตียน

  3) adv. always
  def.:

  เรื่อยไป

  related: all along, all the time, habitually drunk syn.: เมากร่ำ sample:

  เขากินเหล้าเมากร่ำทั้งวัน

  Thai-English dictionary > กร่ำ

 • 327 กะพรุน

  sample:

  แถวนี้มีกะพรุนเยอะ

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > กะพรุน

 • 328 กัดป่า

  def.:

  ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Betta splendens ในวงศ์ Anabantidae ทำรังเป็นหวอดที่ผิวน้ำ ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย มีสีสวยงาม สามารถพองครีบ แผ่ฝาเหงือกและเปล่งสีให้เข้มขึ้นอีกในขณะต่อสู้

  syn.: กริม sample:

  เด็กๆ ช้อนปลากัดป่าได้เต็มสวิง

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > กัดป่า

 • 329 กัดลาก

  def.:

  เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง

  related: trawl net, drag net syn.: อวนลาก

  Thai-English dictionary > กัดลาก

 • 330 กัดวาง

  def.:

  เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง

  syn.: อวนลอย sample:

  ชาวประมงใช้กัดวางเพื่อจับสัตว์น้ำ

  Thai-English dictionary > กัดวาง

 • 331 การ์ตูน

  1) n. cartoon
  def.:

  ภาพล้อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สึกขบขัน บางทีก็เขียนติดต่อกันเป็นเรื่องยืดยาว

  related: strip cartoon syn.: ภาพล้อ, ภาพตลก sample:

  สถานีโทรทัศน์ช่องนี้มีภาพยนตร์การ์ตูนทุกคืนหลังข่าว

  clf.: เรื่อง
  def.:

  ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Amphiprion วงศ์ Pomacentridae ลำตัวสั้นและแบนข้าง สีเหลือง แสด หรือแดง บ้างมีส่วนบนรวมทั้งครีบหลังดำคล้ำ มักมีแถบสีขาวเด่นพาดขวางบนหัวและลำตัว 1-2 แนว พบอาศัยตามแนวปะการัง

  related: species of marine fish sample:

  เขาเลี้ยงปลาการ์ตูนไว้หลายตัว

  Thai-English dictionary > การ์ตูน

 • 332 กินเจ

  def.:

  ถือศีลอย่างญวนและจีนที่ไม่กินของสดคาว

  related: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish sample:

  ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมกินเจ

  Thai-English dictionary > กินเจ

 • 333 กินแจ

  def.:

  ถือศีลอย่างญวนและจีนที่ไม่กินของสดคาว

  related: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish

  Thai-English dictionary > กินแจ

 • 334 กุ้งก้ามกราม

  def.:

  กุ้งตัวโต ก้ามสีฟ้ามีหนาม ในวงศ์ Palaemonidae อยู่ในน้ำจืด แต่เวลาจะวางไข่ต้องไปวางในน้ำกร่อย เพื่ออาศัยความเค็มของน้ำช่วยให้ไข่เป็นตัวเร็วขึ้น

  related: Macrobrachium rosenbergii syn.: กุ้งหลวง sample:

  การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งได้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ดีและแข็งแรง

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > กุ้งก้ามกราม

 • 335 กุ้งหลวง

  def.:

  ชื่อกุ้งน้ำจืดชนิด Macrobrachium rosenbergii ในวงศ์ Palaemonidae ตัวโต เปลือกสีครามปนเขียว ก้ามสีฟ้า มีหนาม วางไข่ในน้ำกร่อย

  related: big-head prawn, big-head shrimp syn.: กุ้งก้ามกราม sample:

  กุ้งหลวงเป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารทุกชนิดแต่ที่ชอบคือ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > กุ้งหลวง

 • 336 กุ้งแช่น้ำปลา

  sample:

  อาหารจานที่อยากให้ลองชิมคือซัลมอนแช่น้ำปลา ซึ่งมีสูตรคล้ายๆ กุ้งแช่น้ำปลา

  Thai-English dictionary > กุ้งแช่น้ำปลา

 • 337 ขม

  1) adj. bitter
  def.:

  รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด

  related: astringent ant.: หวาน sample:

  เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น และเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดไข่ปลา

  2) n. spinach
  def.:

  ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Amaranthus วงศ์ Amaranthaceae มีหลายชนิด เช่น ผักขมหนาม (A. spinosus Linn.) ลำต้นมีหนาม ใช้ทำยาได้ ผักขมสวน (A. tricolor Linn.) ผักขมแดง (A. caudatus Linn.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ

  related: Amaranthus spinosus syn.: ผักขม, ผักโขม, ผักโหม sample:

  นกยูงหากินใบไม้พืชหญ้าผักขมลูกปลาตามริมน้ำเป็นอาหาร

  clf.: ต้น
  def.:

  ชื่อหอยน้ำจืดกาบเดี่ยวในวงศ์ Viviparidae เปลือกขนาดประมาณเท่าหัวแม่มือ ยอดแหลม สีเขียวหรือดำ ออกลูกเป็นตัว มีหลายชนิด เช่น ชนิด Filopaludina sumatrensis, F. doliari

  syn.: หอยขม clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ขม

 • 338 ของคาว

  n. meat
  def.:

  ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลา

  related: fish, dish, food syn.: กับข้าว ant.: ของหวาน sample:

  เขากินของคาวสลับกับของหวาน

  Thai-English dictionary > ของคาว

 • 339 ข้อง

  def.:

  เครื่องจักสานสำหรับใส่ปลา รูปคล้ายตะกร้าปากแคบอย่างคอหม้อดิน ก้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดต่างๆ

  related: fish trap sample:

  ชาวนาจับปลาใส่ข้องจนเต็ม

  clf.: ใบ, ลูก

  Thai-English dictionary > ข้อง

 • 340 คาวปลา

  def.:

  เมือกที่ติดตัวปลา

  related: raw and fishy smell, raw and fishy odour sample:

  ผู้สื่อข่าวแสดงท่าราวกับแมวที่ได้กลิ่นคาวปลา

  Thai-English dictionary > คาวปลา

Look at other dictionaries:

 • Freshwater fish — Fresh water fish are fish that spend some or all of their lives in fresh water, such as rivers and lakes, with a salinity of less than 0.05%. These environments differ from marine conditions in many ways, the most obvious being the difference in… …   Wikipedia

 • freshwater fish — noun flesh of fish from fresh water used as food • Hypernyms: ↑seafood • Hyponyms: ↑bream, ↑freshwater bream, ↑freshwater bass, ↑bass, ↑carp, ↑buffalofish, ↑ …   Useful english dictionary

 • Freshwater fish of Australia — The Freshwater fish of Australia comprise relatively few freshwater fishes, only some 280 species or so, even though the Australian continent is larger than the continental United States.A large proportion of these species are endemic to… …   Wikipedia

 • List of freshwater fish of Korea — This is a list of species of fish found in the rivers and lakes of the Korean Peninsula.Lampreys# Arctic lamprey, Lampetra japonica (Martens, 1868) korlink|칠성장어 # Far Eastern brook lamprey, Lampetra reissneri (Dybowski, 1869) korlink|다묵장어 #… …   Wikipedia

 • Queen of Freshwater Fish — carp …   Eponyms, nicknames, and geographical games

 • Fish — /fish/, n. Hamilton, 1808 93, U.S. statesman: secretary of state 1869 77. * * * I Any of more than 24,000 species of cold blooded vertebrates found worldwide in fresh and salt water. Living species range from the primitive lampreys and hagfishes… …   Universalium

 • Fish — are aquatic vertebrate animals that are typically ectothermic (previously cold blooded), covered with scales, and equipped with two sets of paired fins and several unpaired fins. Fish are abundant in the sea and in fresh water, with species being …   Wikipedia

 • Freshwater environmental quality parameters — are the natural and man made chemical, biological and microbiological characteristics of rivers, lakes and ground waters, the ways they are measured and the ways that they change. The values or concentrations attributed to such parameters can be… …   Wikipedia

 • Freshwater — is a word that refers to bodies of water such as ponds, lakes, rivers and streams containing low concentrations of dissolved salts and other total dissolved solids. In other words, the term excludes seawater and brackish water.Freshwater is an… …   Wikipedia

 • Freshwater mullet — Conservation status Least Concern (IUCN 3.1) [1] …   Wikipedia

 • Fish hydrolysate — Fish hydrolysate, in its simplest form, is ground up fish carcasses. After the usable portions are removed for human consumption, the remaining fish body, (which means the guts, bones, cartilage, scales, meat, etc.), is put into water and ground… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.