Translation: from turkish

birbirine zıt

Look at other dictionaries:

 • zıt — sf., ddı, Ar. żidd Karşıt, ters ... devam ediyor, birbirine zıt birçok şeyler söylüyordu. Ö. Seyfettin Birleşik Sözler zıt anlamlı zıt kutup Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller zıt gitmek zıddı olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • taban tabana zıt — birbirine son derece aykırı Boyları bosları bile taban tabana zıttı. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MÜTENAKIZ — Birbirine uymayan, birbirine zıt olan, birbirini bozup nakzeden, birbirini bozup nakzeder olan. İkinci söylediği sözü, birinci söylediği söze zıt olup uymayan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜTEBAYİN — Birbirine uymayan. Birbirine zıt olan. Birbirinden ayrı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TEHALÜF — Birbirine zıt olmak. Birbirine muhalif olmak, uymamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • AKS-ÜN NAKÎZ — Birbirine zıt olan iki şey. * Man: Mevzuun nakîzini yüklem; ve yüklemin nakîzini de mevzu kılmak. Misâl: Her aklı başında olan insan Allah ı tanır kaziyesinden aks ün nakîz yolu ile şu hüküm elde edilir: Allah ı tanımayanlar, aklı başında olmayan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜTEARIZ — Birbirine zıt ve muhâlif olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜTEZADD — Birbirine zıt, birbirinin aksi olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TEARUZEN — Birbirine zıt olarak, muarız olarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TENAFİ — Birbirine zıt ve muhâlif olma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TEZAD — İki şeyin birbirine zıt olması. Aksilik. Terslik. * Edb: Mânaca birbirine zıt olan kelimeleri bir arada toplamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.