Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

ръст и

 • 1 ръст

  1. height, stature
  на ръст in height
  според ръста according to height
  висок/нисък на ръст tall/short (of stature)
  със среден ръст middle-sized, of middle height
  под обикновения ръст below the average height
  колкото човешки-(s)the height of a man, of a man's height, as high as a man. man-high
  на един/еднакъв ръст съм с be (of) s.o.'s height
  изправям се с целия си ръст rise/stand up/draw o.s. up to o.'s full height
  портрет в цял ръст a full-length portrait
  2. (развитие) growth, development
  * * *
  м., -ове, (два) ръ̀ста 1. height, stature; изправям се с целия си \ръст rise/stand up/draw o.s. up to o.’s full height; на един/еднакъв \ръст съм с be (of) s.o.’s height; на \ръст in height; под обикновения \ръст below the average height; портрет в цял \ръст a full-length portrait; със среден \ръст middle-sized, of medium height;
  2. ( развитие) growth, development.
  * * *
  height: of middle ръст - със среден ръст, stand in full ръст - изправям се в цял ръст; growth: ръст in industrial produce - ръст в индустриалното производство; development (развитие)
  * * *
  1. (развитие) growth, development 2. height, stature 3. висок/нисък на РЪСТ tall/short (of stature) 4. изправям се с целия си РЪСТ rise/stand up/draw o.s. up to o.'s full height 5. колкото човешки - the height of a man, of a man's height, as high as a man. man-high 6. на РЪСТ in height 7. на един/еднакъвРЪСТ съм с be (of) s.o.'s height 8. под обикновения РЪСТ below the average height 9. портрет в цял РЪСТ a full-length portrait 10. споредРЪСТa according to height 11. стоя с целия си РЪСТ stand at full height 12. със среден РЪСТ middle-sized, of middle height

  Български-английски речник > ръст

 • 2 ръст м

  growth

  Български-английски малък речник > ръст м

Look at other dictionaries:

 • ръст — същ. височина, бой, човешки бой, големина, размер същ. растеж, нарастване, развитие …   Български синонимен речник

 • еба — да си еба майкята ругатнята спрямо собственото АЗ в Резервата се използва вместо клетва и уверение в собствената честност, може да се чуе следната реплика между подрастващи: Верно ли бе? А псувни са! (т. е. закълни се!, със същия смисъл се… …   Речник на Северозападния диалект

 • бой — същ. удар, побой, малтретиране, пердах, лобут, паяк, тупаница, лупаница същ. битка, бран, сражение, стълкновение, борба, среща, схватка, война, свада същ. ръст, височина, стан, големина същ. борене същ. преборване същ. ка …   Български синонимен речник

 • висина — същ. височина, висота, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина …   Български синонимен речник

 • височина — същ. висота, висина, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина същ. кота, връх същ. тоналност, тон същ. могила, баир …   Български синонимен речник

 • възправен — гл. изправен, издигнат, с цял ръст, застанал, източил се, прав …   Български синонимен речник

 • нарастване — същ. увеличение, уголемяване, развитие, развиване, растеж същ. покачване, повишаване, повишение същ. ръст същ. увеличаване, прираст същ. разширяване, усилване …   Български синонимен речник

 • нисък — прил. малък на ръст, малък на бой, невисок, дребен, малък прил. набит, як, здрав прил. недостатъчен, оскъден, ограничен прил. тих …   Български синонимен речник

 • развитие — същ. растеж, прираст, разрастване, ръст, разрастък същ. подем, просперитет, процъфтяване, цъфтеж, напредък, размах, успех, усъвършенствуване, прогрес, разцвет същ. еволюция, история, процес, развой, движение, ход, течение същ. динамика същ.… …   Български синонимен речник

 • развой — същ. развитие, растеж, прираст, разрастване, ръст, разрастък същ. подем, просперитет, процъфтяване, цъфтеж, напредък, размах, успех, усъвършенствуване, прогрес, разцвет същ. еволюция, история, процес, движение, ход, течение същ. разгръщане,… …   Български синонимен речник

 • растеж — същ. развитие, прираст, разрастък, разрастване, нарастване, увеличение, наедряване, размножение същ. подем, напредък, просперитет, цъфтеж същ. ръст същ. растене, поникване, прорастване, кълнене, покълване същ. увеличаване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.