Translation: from english

лінії

Look at other dictionaries:

 • інцухт-лінії — ій, мн. Те саме, що самозапи/лені лі/нії (див. самозапилений) …   Український тлумачний словник

 • 17.020 — Метрологія та вимірювання взагалі ГОСТ 8.010 99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основні положення Взамен ГОСТ 8.010 90 ГОСТ 8.061 80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение. Взамен ГОСТ 8.061 73 ГОСТ 8.134 98 ГСИ. Шкала рН водных… …   Покажчик національних стандартів

 • електропостачання гірничих підприємств — электроснабжение горных предприятий power supply of mines *Stromversorgung der Bergbaubetriebe забезпечення енергоустаткування гірн. підприємств електричною енергією. Перше пром. впровадження електроенергії на гірн. підприємствах для сигналізації …   Гірничий енциклопедичний словник

 • 33.050 — Телекомунікаційне кінцеве устатковання ДСТУ ETSI EN 300 418:2008 Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Подання мережного інтерфейсу (ETSI EN 300 418:2001, IDT) ДСТУ ETSI EN 300 419:2008… …   Покажчик національних стандартів

 • лінійний — а, е. 1) Стос. до лінії (у 1 знач.). 2) мат. Який має протяжність, виміри в горизонтальній площині. || Траєкторія якого наближається до прямолінійної. •• Ліні/йна а/лгебра розділ алгебри, який вивчає лінійні перетворення здебільшого в… …   Український тлумачний словник

 • петляти — я/ю, я/єш, недок., розм. 1) Іти, пересуватися не по прямій лінії; ідучи, пересуваючись, робити петлі (у 2 знач.). || Бути розташованим по звивистій лінії; мати вигини, закрути, завороти (про шлях, річку і т. ін.). || Іти, бігти не по прямій… …   Український тлумачний словник

 • спіраль — і, ж. 1) Крива лінія, що робить ряд закономірно змінюваних обертів навколо певної точки на площині або навколо осі. Описати спіраль. Рухатися по спіралі. || Річ, предмет і т. ін. у вигляді такої лінії. || у знач. присл. спіра/ллю. По такій лінії …   Український тлумачний словник

 • перспектива — (фр. < лат. добре бачити) 1. Багатопланова композиція протяжної вулиці або алеї. 2. Спосіб відображення просторового середовища, зображення об ємних предметів на рівній площині або кривій поверхні, серед них найвідомішими вважаються:… …   Архітектура і монументальне мистецтво

 • ізобари — изобары isobars *Isobaren 1) Графіки процесів, які відбуваються при незмінному тиску. 2) Сукупність станів системи з однаковим тиском. 3) Лінії, що описують залежність між двома термодинамічними величинами при сталих тисках. 4) Ядра атомів різних …   Гірничий енциклопедичний словник

 • ізолятор — изолятор insulator Isolator 1) Речовина, що погано проводить електричний струм, тепло тощо. За аґреґатним станом електричні І. Поділяють на газоподібні, рідкі та тверді. Основні електричні х ки І.: питомий електричний опір, діелектрична… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • 83.200 — Устатковання для виробництва ґуми та пластмас ГОСТ 4.489 89 СПКП. Пресс формы для изготовления изделий из пластмасс. Номенклатура показателей ГОСТ 12.2.036 78 ССБТ. Пресс формы для изготовления резинотехнических изделий. Общие требования… …   Покажчик національних стандартів

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.