Translation: from english to ukrainian

from ukrainian to english

в суд тощо

Look at other dictionaries:

  • правознавство — (сукупність наук, які вивчають закони, суд тощо), юриспруденція, право …   Словник синонімів української мови

  • віддавати — даю/, дає/ш, недок., відда/ти, да/м, даси/, док. 1) перех. Повертати назад узяте (позичене, дане, привласнене, належне). •• Віддава/ти (відда/ти) Бо/гові (Бо/гу) ду/шу умирати, гинути. 2) перех. Виділяти із себе тепло, холод і т. ін. в навколишнє …   Український тлумачний словник

  • ВОЛЯ - НЕВОЛЯ — Надулся, да не отдулся. Из сил выбился. Не сможешь, не осилишь; а надорвешься, не поможешь. Что с ним заведешь: шапки с него не соймешь (от старинного обычая позорить съемкой шапки). С него шапки не сымешь. С него взятки гладки. Лег верблюд, так… …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

  • ДОСТАТОК - УБОЖЕСТВО — На бедняка и кадило чадит. Лучше подать через порог, чем стоять у порога. Лучше подать в окно, чем стоять под окном. Дай Бог подать, не дай Бог брать (т. е. подаяние). Приведи Бог подать, не приведи Бог принять! Богатому старость, а убогому… …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

  • відсуджувати — ую, уєш, недок., відсуди/ти, уджу/, у/диш, док., перех. 1) від кого. Відбирати через суд матеріальні цінності тощо. 2) тільки док., розм. Порадами чи обмовами, наклепами розлучити …   Український тлумачний словник

  • чинити — I ню/, ниш, недок., перех. і неперех. 1) Робити що небудь, займатися чим небудь, здійснювати щось. || Виконувати який небудь обряд. || Поводитися певним чином; поступати згідно з якими небудь принципами, правилами, настановами і т. ін. ||… …   Український тлумачний словник

  • інтенція — інтенція: задум, тяжіння, мета, намір [47] замір [XX] Чи сором для історика літератури не знати таких або інших фактів, про котрі видає свій суд, се також діло зглядне, але й тут я не то що особистої образи, але навіть інтенції (котрої у мене не… …   Толковый украинский словарь

  • несправедливий — (який ґрунтується на неправильному, необ єктивному ставленні до кого / чого н., який суперечить справедливості), неправий; кривдний (який завдає кривди, несе несправедливість кому / чому н.); неправдивий, неправедний книжн. (перев. про суд,… …   Словник синонімів української мови

  • Карлейль, Томас — (1795, Еклфехан, Шотландія 1881) англ. філософ, письменник, історик. Світогляд К. сформувався під впливом Фіхте, Шеллінга, Гете та нім. романтиків. Створив філософську картину світу, у межах якої світ немов одягнений у своєрідний символічно… …   Філософський енциклопедичний словник

  • совість — категорія етики, що характеризує моральну діяльність особистості через її здатність здійснювати моральний самоконтроль, самостійно визначати зміст морального обов язку, вимагати від себе його дотримання і давати самооцінку власних вчинків; одна з …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.